Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » pamětní deska národní přísahy

pamětní deska národní přísahy

Kolín, Pomníky, Pamětní desky

Pamětní deska z roku 1928, odhalená na průčelí kolínské sokolovny 28. října 1930 zásluhou tzv. staré gardy kolínského Sokola. Na počátku německé okupace byla sejmuta a uschována u kolínských obyvatel, na své původní místo se vrátila až 13. června 1948. V létě roku 2008 byla deska bohužel odcizena, 25. října 2013 byla odhalena její věrná koipie, odlitá podle identické desky v Poděbradech.

Pamětní deska se odkazuje k projevu Aloise Jiráska, který přednesl 13. dubna 1918 v Obecním domě v Praze. Jedná se o tzv. "Národní přísahu", jejímž autorem byl JUDr. František Soukup, absolvenk kolínského gymnázia a rodák z Kamenné Lhoty u Zbraslavic. V ní je formulován požadavek na samostatný stát. Za odvahu přednesení tohoto projevu udělila mnohá česká města Aloisi Jiráskovi čestné občanství, Kolín tak učinil na schůzi městského zastupitelstva 1. května 1918.

Na desce je nápis: ZVEDÁME RUCE SVÉ A PŘI DRAHÉ PAMÁTCE PŘEDKŮ, PŘED OČIMA VZKŘÍŠENÉHO NÁRODA A NAD HROBY PADLÝCH V MOHUTNÉM SOUZVUJU DUŠÍ SVÝCH SLIBUJEME DNES A PRO VŠECHNU BUDOUCNOST: ZŮSTANEME KDE JSME STANULI! VĚRNI V PRÁCI, VĚRNI V UTRPENÍ, VĚRNI AŽ DO HROBU! VYTRVÁME, DOKUD NEZVÍTĚZÍME! VYTRVÁME AŽ POZDRAVÍME SAMOSTATNOST SVÉHO NÁRODA! ZDRÁV BUĎ NÁRODE ČESKOSLOVENSKÝ! ZŮSTÁVEJ RATOLESTÍ ROSTOUC9, PŘIJDIŽ TVŮJ ČAS! ROSTIŽ A VZKVÉTEJ SVOBODNÝ VE VLASTECH SVÝCH A VE VELKÉ BRATRSKÉ RODINĚ NÁRODŮ SVĚTA PRO ŠTĚSTÍ SVOJE I PRO BLAHO PŘÍŠTÍHO OSVOBOZENÍ LIDSTVA! 13. DUBEN 1918.

Fotogalerie

Kolín - pamětní deska národní přísahy (2018)

Zdroj informací

Pejša J.: Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína. Vydalo Město Kolín 2014.

Mapa

Poloha

pamětní deska je na východním průčelí sokolovny v Kmochově ulici, Kolín II.

GPS: 50°1'46.663"N, 15°11'47.108"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK