Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » socha rytíře Rolanda

socha rytíře Rolanda
**

Kolín, Sochy a sousoší

Měděná socha rytíře Rolanda z roku 1899 od sochaře Vilíma Amorta, symbolizuje na průčelí radnice městská práva. V autorově deníku je uvedeno, že návrhy na sochu dokončil 27. ledna 1899 a již 6. února věděl, že právě on zvítězil se svým návrhem nad třemi jinými konkurenty. Za návrh i zhotovení díla (vytepáním z mědi) obdržel tehdy 1 350 zl., což podle autorových poznámek představovalo jen nepatrný výdělek, takže se obrátil na městské radní o zvýšení odměny. Přestože mu nebylo vyhověno, v červnu roku 1899 se Amort osobně účastnil osazení sochy na její současné místo. Poprvé byla socha restaurována v letech 1989-91 akademickými sochaři Vojtěchem Kobylkou a Eduardem Řepkou, nicméně tato oprava byla provedena nekvalitně. Proto musela být znovu sejmuta v období 16. 3. - ???? 2022, kdy byla důsledně restaurována v ateliéru Pasířství Houska & Douda.

Stojící figura má na sobě brnění a přilbu se zvednutým hledím, ozdobenou vztyčeným peřím, v levé ruce drží před tělem korouhev s praporem a v pravé ruce odtažené od těla svírá meč, jehož hrot směřuje před špičky nohou. Postoj rytíře je velice neústupný a hrdý. Jedná se o poměrně specifické dílo v rámci Amortových děl, jak v použitém materiálu, tak ve stylu, kdy chtěl patrně navázat na renesanci, aby dílo ladilo k nově získávanému vzhledu radnice v novorenesančním stylu.

Socha je provedena v nadživotní velikosti s výškou 2,4 metru, včetně praporce pak 3, 84 metru, její jednotlivé díly jsou vytepány z měděného plechu síly 1 mm a jsou přišroubovány na na nosnou železnou konstrukci.

V minulosti se v Kolíně mylně tradovalo, že se jedná o sochu krále Přemysla Otakara II.

Prohlášení za památku

Socha je jako součást budovy radnice zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 26365/2–740.

Fotogalerie

Kolín - socha rytíře Rolanda (2019)Kolín - radnice, socha rytíře Rolanda (2018)Kolín - radnice, socha rytíře Rolanda (2018)Kolín - radnice, socha rytíře Rolanda (2018)Kolín - radnice, socha rytíře Rolanda a štíty radnice (2018)

Zdroj informací

Amortův deník č. 49, zápisy z 27. 1. a 6., 17., 20. a 28. 2., 6. 6. 1899; deník č. 50, zápis z 28. 6. 1899.

Mapa

Poloha

Socha rytíře Rolanda stojí na štítu východní části radnice na Karlově náměstí v Kolíně I.

GPS: 50°1'43.076"N, 15°12'4.334"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK