Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého

sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého
*

Kolín, Sochy a sousoší

Barokní sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, které je dílem neznámého místního umělce z roku 1735. Až do konce roku 1950, kdy bylo započato s úpravou prostranství před klášterem, stálo sousoší při vysoké zdi klášterní zahrady po levé straně kašny blíže chodníku a ulici. V dubnu roku 1951 byla nejprve kašna a poté i sousoší přemístěny na současné místo, přičemž sousoší bylo nově instalováno podle návrhu architekta Jana Zvěřiny za odborného dozoru sochaře Maliny ke kostelní zdi po pravé straně kašny. V roce 1972 bylo sousoší v souvislosti s opravou klášterního kostela nekvalitně opraveno a do dalšího odborného ošetření v roce 2010 se ocitlo v takřka havarijním stavu, některé části díla zcela chyběly. Restaurování se ujal akademický sochař Josef Pospíšil, který na doporučení odborníků provedl pouze konzervování, stabilizaci a finální zpevnění dochovaného stavu bez doplnění chybějících částí.

Sousoší je vytvořeno z kutnohorského mušlového vápence a otočené je čelní stranou k severu a jeho vlastníkem je Město Kolín.

Dílo tvoří vysoký, vertikálně na tři části členěný podstavec se zdůrazněným odstupněným soklem v dolní části, jehož čelní stěna je vlnovitě zprohýbána. Ve střední části je reliéf s polopostavou sv. Václava v tradičním úboru a knížecí čapkou v okénku s ozdobným závěsem, boční svislé části jsou pak zdobeny na bocích reliéfy palmet a zpředu festony visících z volut, které ve funkci konzol nesou mohutnou zalamovanou římsu. Na ní je umístěno vlastní sousoší tvořené třemi částmi. Uprostřed je na koso postavený obláčkový obelisk s šesti hlavičkami andílků, který nese reliéf milostného obrazu Panny Marie Staroboleslavské z Palladia země české v mandorle se zvýrazněnými paprsky. Vlevo stojí socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním oděvu s mírně esovitě prohnutou postavou (pravá ruka původně držela palmovou ratolest, zdvižená levá ruka krucifix), hledící do středu obelisku. Vpravo stojí socha sv. Barbory, oděné do prostého šatu, vysoko přepásaného šňůrou, která má u levé nohy atribut věže a v pozdvižené pravé ruce drží kalich.

V minulosti se u tohoto sousoší zastavovala procesí, putující po tak zvané "Svaté cestě" iniciované kutnohorskými jezuity. Vedla od zázračného obrazu Spasitele (sv. Salvátora) v Chrudimi přes Kutnou Horu a Kolín do Staré Boleslavi, čemuž odpovídá i ikonografické sdělení díla – Panna Marie Staroboleslavská (Palladium země české), sv. Barbora (patronka horníků a Kutné Hory), sv. Jan Nepomucký (dle tradice právě on vykonal pouť z Chrudimi do Staré Boleslavi, jeden z hlavních patronů Českého království) a reliéf sv. Václava (zavražděného ve Staré Boleslavi).

Prohlášení za památku

Sousoší bylo zapsáno 31. 12. 1965 spolu s areálem kapucínského kláštera do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33526/2-788.

Fotogalerie

Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého (2013)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého s kašnou (2016)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, sv. Jan Nepomucký (2016)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbora (2016)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého, reliéf sv. Václava (2016)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. reliéf Panny Marie (2016)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého před restaurováním (2007)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého na původním místě (před rokem 1950)Kolín - sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého na původním místě (před rokem 1951)

Zdroj informací

Kronika města Kolína 1951, str. 12.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 340-342. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Sousoší stojí před průčelím klášterního kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 50°1'36.870"N, 15°12'14.140"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK