Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice » hřbitov u kostela

hřbitov u kostela
*

Konárovice, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Dnes již zrušený hřbitov přístupný cestou od fary z východu, vymezenou kamennou zídkou s cihlovými sloupky, mezi nimiž byl původně plot. Hlavní vstupu uzavírá cihlová pilířová branka, vedlejší vstup od zámku vede branou v ohradní zdi v severozápadním nároží areálu. Na hřbitově se dochovaly dvě hodnotné hrobky:

  • Empírový pískovcový náhrobek* Šmidgrábnerů z Lusteneku z roku 1835 od sochaře Františka Xavera Linna. Pohřbeni zde jsou Jan Šmidgrábner z Lustenuku († 1835), Josef Šmidgrábner z Lusteneku († 1834) a Krištof Šmidgrábner z Lusteneku († 1824). Náhrobek tvoří masivní sokl se sochou truchlícího génia opírajícího se o urnu, na soklu je v horní třetině vytesán plastický erb Šmidgrábnerů z Lusteneku (půlený štít, v prvním, zlato-černě, štípeném poli je polovina muže s kloboukem, držící v heraldicky pravé ruce kladívko, levou si opírá o bok, ve druhém červeném poli jsou tři stříbrná břevna pokosem, druhá polovina znaku nese modrý štítek na čtvrceném erbu – v prvním, modrém poli je pravděpodobně ptačí hlava, ve druhém a třetím, černém poli je břevno pokosem s běţícím zvířetem, ve čtvrtém, modrém poli je pravděpodobně lev ve skoku), v prostřední zeslabené části je zasazena destička s nápisem a nad destičkou je vytesané boží oko a prověšená látka.
  • Hrobka Vincence Götzla a jeho ženy Ludmily, rozené Odkolkové s mříží z roku 1937 od místního kováře Václava Belzy.

Na hřbitově se také nachází památkově nechráněný kříž.

Prohlášení za památku

Areál bývalého hřbitova s ohradní zdí a empírovým náhrobkem Šmidgrábnerů z Lusteneku byl spolu s kostelem Povýšení svatého Kříže zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 31614/2–793.

Fotogalerie

Konárovice - náhrobek Šmidgrábnerů z Lusteneku (2018)Konárovice - náhrobek Šmidgrábnerů z Lusteneku, detail (2018)Konárovice - hrobka Ludmily Gotzlové (2009)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 333-334. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Bývalý hřbitov se rozkládá kolem kostela Povýšení svatého Kříže.

GPS: 50°2'22.130"N, 15°17'9.270"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK