Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice » V Souškách - VKP

V Souškách - VKP

Konárovice, Veletov, Starý Kolín, Příroda, Významné krajinné prvky

Soustava významných krajinných prvků (VKP) V Souškách leží v nadmořské výšce 195 - 198 metrů a zahrnuje dobře zachovalý rozsáhlý lužní les, mokřady, aluviální louky, slepé labské rameno Haldy, přirozené břehy Klejnárky a skupinu památných stromů Duby na Souškách, včetně rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Na území VKP se nachází téměř zaniklý památný strom Konárovický topol. VKP je ve správě obce s rozšířenou působností Kolín.

VKP se nachází v Labsko-klejnárské říční nivě a je vlastně ostrovem, ohraničeným na severu vlastním tokem Labe, na jihovýchodě náhonem a tokem Černé strohy, která se ma západě území vlévá do Klejnárky, která oblast ohraničuje až do soutoku s Labem. Povrch území je v podstatě plochý, po staletí ho utvářel mendrující tok řeky Labe. Při průzkumu území v roce 2015 bylo popsáno 250 druhů cévnatých rostlin, z nichž je 20 zapsáno v Červeném seznamu a 65 druhů zvláště chráněných druhů živočichů.

Křivatec nejmenší (Gagea minima) je ohrožená (C3) vytrvalá bylina z čeledi liliovitých. Vyrůstá ze dvou podzemních cíibulek ve společném obalu do výšky 10 až 15 cm, kvete v březnu až květnu žluto-zelenými zvoncovitými květy. Květy se na ochranu před vlhkem zavírají v podvečer nebo před deštěm.

Jabloň lesní (Malus sylvestris) je ohrožený (C3) druh stromu z čeledi růžovitých. Dorůstá výšky 10 až 12 metrů a vytváří kruhovou, až široce rozloženou korunu. Jedná se o plodonosnou dřevinu (potrava pro lesní zvěř), kvete od dubna do května (květy vydávají silně líbeznou vůni) a plodem je žlutá, kulová malvice - jablko o průměru zhruba 2 až 4 cm.

Tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) je je ohrožený (C3) druh vytrvalé trávy z čeledi lipnicovitých. Dorůstá výšky 50 až 150 cm na písčitých i bahnitých březích tekoucích nebo stojatých vod s vysokým obsahem živit. Květenstvím je řídká, volná lata s křivolakými větévkami, kvete od srpna do října.

Vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) je ohrožená (C3) jednolrtá bylina z čeledi bobovitých. Lodyha dlouhá 5 až 15 cm nese jediný květ modrofialové až červenofialové barvy, hlavní doba květu připadá na duben a květen. Plodem je lusk s nejčastěji 5–8 semeny.

Česnek medvědí (Allium ursinum) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky až 50 cm, květenstvím je lichookolník s bílými kvítky a kvete od dubna do června. Sběr česneku medvědího je na území NPR Libické luhy nezákonný a přísně zakázaný! Současná obliba této rostliny byla způsobena novodobými pochybnými televizními bylinkovými poradnami, internetovými diskusemi a ryze komerčně motivovanými reklamními kampaněmi, nadměrné požití tohoto druhu česneku však může způsobit otravu.

Ochmet evropský (Loranthus europaeus) je pozornost vyžadující (C4) poloparazitická keřovitá dřevina rostoucí nejčastěji na dubech (své kořeny zapouští do dřevního pletiva hostitelského stromu), vysoká 40–100 cm, kulovitého tvaru a bohatě větvená. Kvete od května do června, v zimních měsících zůstávají na stromech nápadné žluté plody.

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) je ohrožený druh EN brouka z eledi lesákovitých, který dorůstá velikosti 11 až 15 mm. Dospělci dorůstají na konci léta a na podzim, jejich zbarvení je červené a lesklé, celé tělo je silně zploštělé. Hlava je trojúhelníkovitá, oči, tykadla, kusadla a končetiny jsou černé.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je zranitelný VU druh ještěrky z čeledi ještěrkovitých, má velkou hlavu, silné končetiny a poměrně silný ocas, dorůstá délky až 30 cm.

Slepýš křehký (Anguis fragilis) je téměř ohrožený NT druh beznohé ještěrky z čeledi slepýšovitých, má hadovitě protáhlé tělo bez končetin a dorůstá délky až 50 cm.

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je zřízen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Významný krajinný prvek V Souškách - křivatec nejmenšíVýznamný krajinný prvek V Souškách - křivatec nejmenší, detailVýznamný krajinný prvek V Souškách - tajnička rýžovitáVýznamný krajinný prvek V Souškách - jabloň lesní, květVýznamný krajinný prvek V Souškách - jabloň lesní, plodVýznamný krajinný prvek V Souškách - mapa (mapy.cz)

Zdroj informací

Květena České republiky.

Mapa

Poloha

Území se nachází severně od Starého Kolína a přístup do oblasti je po žluté turistické značce Kolín - Starý Kolín - Záboří nad Labem, které vede po východní hranici VKP. Ve zbylé části je možný pohyb po neznačených lesních a polních cestách.

GPS: 50°1'8.896"N, 15°16'58.145"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK