Cesty a památky

Kolínsko » Končice » památník padlým v 1. světové válce

památník padlým v 1. světové válce

Končice, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Památník padlým slavnostně odhalený 20. května 1934.

V místní kronice je zápia: Slavnosti odhalení pomníku padlých a zemřelých spoluobčanů ve světové válce zúčastnilo se množství spoluobčanů okolních vsí a zejména tyto korporace: TJ Sokol ze Žiželic, Domovina ze Žiželic, Hasičský sbor ze Žiželic, Hasičská župa chlumecká, ovšem v menším počtu, takže nečítala o mnoho víc členů než samotný hasičský sbor „Žiželský“, který se nedobrovolně pro nedorozumění vrátil, zpěvácký spolek chlumecký, několik legionářů, kromě místních spolků. Z hostí nutno uvést řečníka, p. senátora Republikánské strany zemědělské a malorolnické V. Sehnala, za nepřítomného pana ministra vnitra, bývalého poslance téže strany dra J. Černého, p Bohuslava Černíka, předsedy O.S.R.D. na Chlumecku, který slavnost zahájil přiměřeným proslovem, jelikož pořadatelem byla místní skupina O.S.R.D v Končicích. Dále byl přítomen bývalý okresní starosta, jeden z nejhouževnatějších pracovníků Republikánské strany na Chlumecku p. Josef Mrňák z Lučic, předseda okresní organizace Republikánské strany na chlumecku p. Al. Havlín z Klamoše a předseda okresní Domoviny p. Jos. Drahokoupil. Nejlepším snad dojmem působila vedle alegorického vozu selská jízda. Nutno litovati, že se pan ministr nemohl zúčastnit! Seřadiště bylo u váhy pana Miláčka, odkud byl průvod před park, upravený na místě dřívějšího končického hřbitova. Obecenstvo zaplnilo ulici před parkem, aby mohlo vyslechnouti řeč pana senátora. Položeny věnce k pomníku a po vyčerpání programu byla veselice v hostinci a na zahradě pana. J. Mejstříka.

Památník je postavený z žulových kamenů, poskládaných do tvaru pyramidy. V přední části má vloženou černou desku s nápisem: 1914 - 1918 /MY DALI ŽIVOT VY DEJTE LÁSKU a jmény padlých občanů z Končic: BRABOREC JAN, BRABOREC JOSEF, DOBŘICHOVSKÝ VÁCL., DOLEŽAL JOSEF, HORYNA FRANTIŠEK, KUKLA JAN, LHOTÁK ALOIS, SÝKORA VÁCLAV, VÁVRA BOHUMIL, KUNC JAN.

Prohlášení za památku

Památník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-2110-33086.

Fotogalerie

Končice - pomník padlým v 1. světové válce (2021)Končice - pomník padlým v 1. světové válce, slavnostní odhalení (1934, obecní kronika)

Mapa

Poloha

Památník padlým se nachází v místech zaniklého kostela sv. Stanislava, v blízkosti dřevěné zvonice v tak zvaném Švehlově parku.

GPS: 50°8'1.769"N, 15°23'24.036"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK