Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » naučná stezka mokřadních biotopů

naučná stezka mokřadních biotopů

Kostelec nad Černými lesy, Příroda, Naučné stezky

Naučná stezka modelových mokřadních biotopů v blízkosti arboreta byla v letech 2019-20 vybudována Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, slavnostně byla otevřena na jaře 2020. Na naučné stezce je celkem 10 zastavení, ktrerá jsou uspořádána do dvou krátkých okruhů Vodní nádrž (zastavení 1, 2, 3, 9 a 10) a Potoční niva (zastavení 4, 5, 6, 7 a 8), na kterých se návštěvníci seznámí s jednotlivými modely chráněných mokřadních biotopů se zaměřením na dřeviny. V prostoru stezky lze pozorovat mnoho živočichů vázaných na vodu, pravidelným návštěvníkem je ledňáček říční (Alcedo atthis) CR. Dne 14. července 2021 byla nauční stezka zničena povodní po přívalovém dešti, po opravě byla opětovně zpřistupněna 20. dubna 2022.

Zastavení 1 "Mokřady" seznamuje návštěvníky s významem mokřadů, které mohou být přirozené i uměle vytvořené, a jejich nezastupitelnou funkcí pro koloběh vody v přírodě a podílu na zmírňování dopadu klimatických změn.

Zastavení 2 "Vrby" seznamuje návštěvníky s vrbami a jejich ekologií, místy výskytu i velmi bohatou variabilitou tohoto rostlinného druhu, který se vyskytuje jako keř i strom.

Zastavení 3 "Litorální pásmo" seznamuje návštěvníky s úlohou pobřežního pásma stojatých vod, které je tvořeno druhově bohatou vegetací a slouží jako náhradní stanoviště pro organismy, jejichž život je vázán na ekosystémy, které byly v minulosti výrazně redukovány (mokřady, slepá říční ramena, tůně).

Zastavení 4 "Dřeviny mokřadních ekosystémů I" seznamuje návštěvníky s mokřadními dřevinami sibiřské tajgy, dálného východu, jihovýchodní Asie, subtropických oblastí Číny a Japonska.

Zastavení 5 "Rašeliniště a vrchoviště" seznamuje návštěvníky s ekosystémem rašelinišť, kde dochází k tvorbě rašelinné biomasy vlivem rozkladných procesů při nedostatku vzduchu, a jejich dělení na vrchoviště, slatiniště a přechodná rašeliniště.

Zastavení 6 "Měkké luhy" seznamuje návštěvníky s ekologií měkkých luhů nížinných řek v České republice, které se vyskytují v nadmořské výšce 200 - 220 metrů.

Zastavení 7 "Litorální pásmo" seznamuje návštěvníky s ekologií údolních jasanovo-olšových luhů a horských olšin, které se vyskytují v nivách potoků a na svahových prameništích.

Zastavení 8 "Tvrdé luhy" seznamuje návštěvníky e ekologií ltvrdých luhů, vyskytujících se ve vzdálenějších místech od toků, kde je hladina spodní vody přibližně 1 metr pod povrchem.

Zastavení 9 "Peklovské údolí" seznamuje návštěvníky s historií mlýna Dolní Peklov, který byl později přestavěn na hájovnu a dnes je dochován ve zříceninách, a historií dobývání měděné rudy v údolí.

Zastavení 10 "Dřeviny mokřadních ekosystémů II" seznamuje návštěvníky s mokřadními společenstvy Severní Ameriky, jakými jsou mokřadní jehličnaté lesy, keřové a tisovcové bažiny.

Stezka je vybudována v podmáčené údolní nivě bezejmenného přítoku Jalového potoka, z větší části je přístupná po povalových chodnících, celková délka obou okruhů je 1,2 km.

Naučná stezka je bezbariérová a přístupná je celoročně.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, jednoduchá zařízení na zadržení vody (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, jednoduchá zařízení na zadržení vody (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, meandrující potok (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, meandrující potok (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, cesta lužní partií lesa (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, údolní lužní les (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, cesta údolím (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, rozkvetlý pařez (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, povalové chodníky (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, rybník na bezejmeném potoku (2020)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, úvodní panel (2020)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů (2020)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů, natáčení Toulavé kamery (2021)Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021Kostelec nad Černými lesy - naučná stezka mokřadních biotopů po bouřce 14. 7. 2021

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přístup k naučné stezce je neznačenou cestou 500 metrů od rozcestí Dolní Peklov na žluté turistické značce KČT č. 6086 Kostelec nad Černými lesy - Přehvozdí - Doubravčice nebo lesní cestou (z počátku asfaltovanou), odbočující ze silnice Kostelec nad Černými lesy - Přehvozdí - Tuchoraz - Český Brod.

GPS: 50°0'33.549"N, 14°51'9.176"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK