Cesty a památky

Arboretum

Kostelec nad Černými lesy, Příroda, Významné krajinné prvky

Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze se rozkládá na jižním svahu nad údolím Peklo v nadmořské výšce 300 - 345 metrů a má rozlohou 12,38 ha. Jeho posláním je kromě zpřístupnění a popularizace dendrologie široké veřejnosti i úřel didaktický (slouží k praktické vyuce studentů Fakulty lesnické a dřevažské ČZU), vědecký a sbírkový. Založeno bylo v roce 1954 prof. Dr. Ing. Pravdomilem Svobodou, DrSc., který se svými spolupracovníky a studenty fakulty vysázel první dřeviny na jižní stráni Peklovského údolí na ploše o rozloze 4 ha, později došlo k rozšíření o stoletou habrovou doubravu na 7,5 ha a v roce 1989 bylo naposledy rozšířeno na současnou rozlohu. V roce 2020 byla u arboreta otevřena naučná stezka mokřadních biotopů.

Dřeviny jsou uspořádány formou přírodního parku, ve starší části arboreta především podle svých ekologických nároků, v některých partiích i systematicky. Při kompozici skupin je uplatňován estetický přístup. Součástí sbírky jsou též srovnávací výsadby různých druhů smrků, jedlí a borovic. V nové (zadní) části se připravují expozice modelových porostů ze Severní Ameriky, Číny, Japonska, Sibiře a Dálného Východu, kde se uplatňuje geografické uspořádání. V současnosti je zde evidováno 8186 jedinců rostoucích dřevin, celkový počet taxonů čítá 1707

Z hlediska geologického je půdním podkladem permský a křídový pískovec, který je směrem do údolí překryt různě mocnou vrstvou hlinité spraše. Podle posledního typologického mapování je větší část území Arboreta řazena do souboru lesních typů kyselá buková doubrava a menší dolní část do souboru svěží dubová bučina.

Autory fotografií jsou Ing. Hana Prknová, Ph.D. a Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Arboretum je přístupné pouze v rámci vyhlášených Dnů otevřených dveří, které se konají pravidelně na jaře a na podzim (termíny jsou uvedeny na webu arboreta), mimo tyto dny je arboretum možné navštívit pouze po předchozí dohodě s jeho vedením. Naučná stezka u arboreta je přístupná celoročně bez omezení.

Prohlášení za památku

Od roku 2005 je arboretum členem Unie botanických zahrad ČR.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - arboretum, podzim (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, podzim (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, podzim (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, jírovec různobarevný (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, kalina řasnatá (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, kalina štětinatá (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendron (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendron (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendrony (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, jabloň americká (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, javor Sieboldův (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, smrk stepilý (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, šácholan obvejčitý (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, sazaník západní (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, vilín prostřední (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, plánek

Zdroj informací

Bažant V., Prknová H.: Index Plantarum 2014. Arboretum FLD v Kostelci nad Černými lesy 2014.

Odkaz

www.arboretum.czu.cz

Mapa

Poloha

Přístup k arboretu je od samoty Hošť, ležící 2 kilometry severozápadně od Kostelce nad Černými lesy, v samotě Hošť je také sídlo správy arboreta na adrese Hošť 1070, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.

GPS: 50°0'41.389"N, 14°50'59.559"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK