Cesty a památky

Arboretum

Kostelec nad Černými lesy, Příroda, Významné krajinné prvky

Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze se rozkládá na jižním svahu nad údolím Peklo v nadmořské výšce 300 - 345 metrů a má rozlohou 12,38 ha. Jeho posláním je kromě zpřístupnění a popularizace dendrologie široké veřejnosti i úřel didaktický (slouží k praktické výuce studentů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU), vědecký a sbírkový.

Arboretum založil v roce 1954 Prof. Dr. Ing. Pravdomil Svoboda, DrSc., jehož památník stojí při vstupu do arboreta a uvnitř arboreta se zachovala i jeho chata, sloužící dodnes jako zázemí pro vědecké pracovníky FLD ČZÚ. Ten se svými spolupracovníky a studenty fakulty vysázel první dřeviny na jižní stráni Peklovského údolí na ploše o rozloze 4 ha, ještě za jeho působení do roku 1962 bylo arboretum rozšířeno o stoletou habrovou doubravu na rozlohu 7,5 ha. V letech 1963-86 arboretum řídil doc. Jaromír Pokorný, CSc. a za jeho nástupce, Ing. Jiřího Holaty, který byl pověřen odborným vedením v letech 1986-96, bylo v roce 1989 arboretum rozšířeno na současnou rozlohu 12,38 ha. V následujících letech se ve vedení arboreta vystřídali Ing. Ivan Musil, CSc., Ing. Gabriela Leugnerová, Ing. Václav Bažant., Ph.D. (2010-14) a od roku 2014 Ing. Petr Šenefeld, za kterého byl dokončen záměr na rozšíření arboreta o údolní nivu bezejmenného potoka tekoucího pod ohrazenou částí arboreta s vybudováním vodní plochy a kaskády hrází pro vznik mokřadních ekosystémů. V roce 2020 byla v této části otevřena naučná stezka mokřadních biotopů.

V arboretu jsou dřeviny uspořádány formou přírodního parku, ve starší části arboreta především podle svých ekologických nároků, v některých partiích i systematicky. Při kompozici skupin je uplatňován estetický přístup. Součástí sbírky jsou též srovnávací výsadby různých druhů smrků, jedlí a borovic. V nové (zadní) části se připravují expozice modelových porostů ze Severní Ameriky, Číny, Japonska, Sibiře a Dálného Východu, kde se uplatňuje geografické uspořádání. V současnosti je v arboretu pěstováno na 7000 jedinců dřevin, celkový počet druhů dosahuje 1000, takže se řadí k nejobsáhlejším sbírkám v ČR.

Z hlediska geologického je půdním podkladem permský a křídový pískovec, který je směrem do údolí překryt různě mocnou vrstvou hlinité spraše. Podle posledního typologického mapování je větší část území Arboreta řazena do souboru lesních typů kyselá buková doubrava biková (2K3) a menší dolní část do kategorie svěží buková doubrava šťavelová (3S1).

Součástí arboreta je sbírka šišek, uspořádaná do stálé výstavy. Obsahuje 120 druhů šišek z celého světam část byla sbírána přímo v arboretu, část z nich je součástí archivní sbírky. Součástí expozice jsou šišky rekordních rozměrů borovice Lambertovy (nejdelší šiška na světě) a borovice Coulterovy (nejtěžší šiška na světě), nechybí ani nejmenší šiška světa – mikrobioty křižmolisté. I znalci si přijdou na své a mohou shlédnout ohněm se otevírající šišky borovice hrbolkaté (Pinus attenuata) a jako nejvzácnější exempláře šišky jihoamerické fitzroye cypřišovité nebo damaroně jižního z Nového Zélandu, maorsky zvané Kauri. Výstava je dále obohacena o zajímavé plody tropických dřevin např. lejnice smrduté či některých zajímavých plovoucích plodů z mangrovových porostů.

Autory fotografií detailů (za výstavou šišek) jsou Ing. Hana Prknová, Ph.D. a Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Arboretum je přístupné pouze v rámci vyhlášených Dnů otevřených dveří, které se konají pravidelně na jaře a na podzim (termíny jsou uvedeny na webu arboreta), mimo tyto dny je arboretum možné navštívit pouze po předchozí dohodě s jeho vedením. Naučná stezka mokřadních biotopů u arboreta je přístupná celoročně bez omezení.

Prohlášení za památku

Od roku 2005 je arboretum členem Unie botanických zahrad ČR.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - arboretum (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, informační cedule u vchodu (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, partie se smrkem omorika (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, sekvojovec obrovský (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, partie s vřesovci (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, výstava šišek (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, výstava šišek (2021)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, jírovec různobarevný (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, kalina řasnatá (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, kalina štětinatá (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendron (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendron (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, rododendrony (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, jabloň americká (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, javor Sieboldův (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, smrk stepilý (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, šácholan obvejčitý (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, sazaník západní (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, vilín prostřední (2019)Kostelec nad Černými lesy - arboretum, plánek

Zdroj informací

Bažant V., Prknová H.: Index Plantarum 2014. Arboretum FLD v Kostelci nad Černými lesy 2014.

Odkaz

www.arboretum.czu.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přístup k arboretu je od samoty Hošť, ležící 2 kilometry severozápadně od Kostelce nad Černými lesy.

GPS: 50°0'39.552"N, 14°51'11.300"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK