Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » nový špitál

nový špitál
*

Kostelec nad Černými lesy, Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice

Novou špitální budovu s chudobincem nechala přímo pod zámkem postavit Marie Terezie Savojská v letech 1726–28, dohled nad stavbou měl poručík de Contini. Slavnostní uvedení chovanců do nové budovy proběhlo 15. května 1728. Dodnes nevyřešenou otázkou zůstává autorství projektu špitálu. Stavbu zřejmě provedl Kristián Minedi z Říčan a je možné, že je sám také autorem projektu. V roce 1733 byl špitál rozšířen o severní část s bytem kaplana a správce, svému účelu sloužil až do roku 1929, kdy byl celý majetek Lichtenštejnům zkonfiskován. Poté byla budova nevyužita a chátrala, takže dokonce byla v roce 1987 zrušena její památková ochrana a stavbě hrozila demolice. Díky iniciativě místních obyvatel (více než 800 podpisů na petici organizované Jiřím a Zdeňkem Hůlovými) k tomu naštěstí nedošlo a ihned po změně společenských poměrů byly v roce 1989 zahájeny aktivity vedoucí k opětovnému prohlášení za památku a následné opravě. K ní došlo v letech 1995–98, kdy byl bývalý špitál rekonstruován do původní podoby a upraven na studentskou ubytovnu Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Praze se 48 lůžky.

Jednopatrová jednokřídlá budova s plánovanou kapacitou 24 osob, vybavená na svou dobu nevídaným systémem horkovzdušného vytápění. Střed zdobného jižního průčelí je zvýrazněn dvojosým rizalitem, ukončeným trojúhelníkovitým štítem s reliéfním savojsko-lichtenštejnským erbem. Mezi okny je osazen velký kamenný kříž spočívající na stylizované skále. Ze západního průčelí vybíhá v úrovni prvního patra můstek, umožňující přímý přístup k zámeckému kostelu sv. Vojtěcha a k zámku.

Prohlášení za památku

Nový špitál byl 31. 12. 1965 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 11889/2–803, pro havarijní stav bylo v roce 1987 na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR č. j. 8935/87 ze dne 18. 5. 1987 upuštěno od památkové ochrany. Ke dni 27. 1. 1992 byl špitál znovu zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 11889/2–4204.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - nový špitál (2021)Kostelec nad Černými lesy - nový špitál, průčelí (2021)Kostelec nad Černými lesy - nový špitál a zámecký kostel sv. Vojtěcha (2021)Kostelec nad Černými lesy - nový špitál, perspektiva hlavního průčelí (2021)

Zdroj informací

Bohata J.: Černokostelecký průvodce. Kostelec nad Černými lesy 2010.

Mapa

Poloha

Nový špitál čp. 3 se nachází pod zámkem při silnici na Český Brod.

GPS: 49°59'44.960"N, 14°51'49.490"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK