Cesty a památky

panský dvůr

Kostelec nad Černými lesy, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Panský dvůr byl založen v 16. století Smiřickými jako bezprostřední hospodářské zázemí zámku. Dvůr byl přestaven barokně v 18. století a klasicistně pak v 19. století. V 90. letech 20. století byla původní barokní brána přenesena k opravované budově bývalé radnice na náměstí.

Severní uliční stranu dvora tvoří renesanční, barokně upravený patrový dům se sedlovou, na koncích zvalbenou, střechou. K jeho severozápadnímu nároží přiléhá segmentově sklenutá vjezdová brána z 2. pol. 19. soletí, ukončená rovnou římsou, do které jsou zazděna druhotně použitá renesanční ostění. Západní a východní strany hospodářského dvora ohraničují budovy bývalých chlévů, na jižním konci dvora stojí stodola.

Rozlehlý areál panského dvora je velmi hodnotný jak po stránce architektonické, tak i urbanistické. Vlivem dlouhodobého chátrání ovšem došlo ke vzniku statických poruch a ke zřícení části jedné stěny obytného stavení. V roce 2008 byl stav kritický, téměř havarijní, po převodu na nového majitele ale již byla provedena první záchranná opatření.

Prohlášení za památku

Panský dvůr čp. 15 byl 3. ledna 2000 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 68449/2–4411.

Fotogalerie

Panský dvůr z náměstí (2008)Neuspokojivý stav panského dvora z nádvoří (2008)Panský dvůr od jihu po dvou letech beze změny (2010)

Mapa

Poloha

Panský dvůr čp. 15 leží Českobrodské ulici naproti zámku.

GPS: 49°59'41.100"N, 14°51'48.540"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK