Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy
Kostelec nad Černými lesy - znak města (2008)

Městská památková zóna.

Počátky města sahají až do rané doby českého přemyslovského knížectví. Podle tradice zbudoval v místech dnešní zámecké kaple první hrazený kostel „castellum“ svatý Vojtěch. Kostel byl opevněn valem, aby poskytl lidem ochranu v době nebezpečí. Z tohoto místa byla také chráněna cesta z Prahy do Kouřimi. Okolí bylo silně kolonizováno v průběhu 13. století, ale první písemná zmínka o obci, hradu a panství Černý Kostelec je až v listině z roku 1344. Jan Jindřich, vévoda korutanský a toho času zemský správce v Čechách, v ní vyslovil souhlas se smlouvou uzavřenou v roce 1325 mezi jeho otcem, králem Janem Lucemburským, a Ješkem z Náchoda. Předmětem smlouvy byla výměna královského kosteleckého hradu za hrad náchodský.

Ves Černý Kostelec je jako součást panství vzpomínána v roce 1359, v roce 1489 dosáhl Jindřich ze Smržova u krále Vladislava Jagelonského povýšení Kostelce na městečko s vlastním znakem (na modrém štítě je polovina nahého vousatého divého muže s bedry ovinutými věncem ze zelených ratolestí a s podobným věncem na hlavě, levici má v bok, v pozvednuté pravici drží pětilistou červenou růži na zlaté lodyze se dvěma zlatými lístky; v levém horním rohu štítu je zlatá šestihrotá hvězda, nad štítem je kolčí helmice s modro-červenými pokryvadly a modro-červená točenice s vlajícími fábory v týchž barvách). Avšak ani tato výsada, s níž souviselo právo výročního trhu, provozování všech řemesel i vaření a prodej piva, nevylepšila Jindřichovu tíživou situaci, takže v roce 1492 musel prodat panství Slavatovi z Chlumu a Košumberka. V 16. století připadl Kostelec královské komoře a zámek se stal oblíbeným loveckým sídlem Ferdinanda I. Ten ho v roce 1558 prodal Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, v roce 1623 ho získal Karel z Lichtenštejna.

Do vývoje města a celého panství výrazně zasáhla především kněžna „Marie Terezie Savojská z Lichtenštej­na“[34]. Za její vlády se stal Kostelec nejvýznamnějším barokním kulturním a uměleckým centrem celého kraje. Ve 2. pol. 18. století proslavily město jeho hrnčířské dílny, které později zásobovaly svými výrobky většinu trhů v Praze a v celých středních Čechách. Nebývalý hospodářský rozkvět města, který již v roce 1736 zahájilo propuštění jeho obyvatel z roboty a nevolnictví, vyvrcholil ve 2. polovině 19. století, kdy se Kostelec stal nejlidnatější obcí regionu a svým významem zastínil i krajské město Kouřim. Po zrušení Kouřimského kraje byl Kostelec krátce, v letech 1850–68, dokonce centrem samostatného okresu. Poté byl v letech 1868 - 1960 součástí okresu Český Brod, v letech 1960 - 2006 okresu Kolín a po poslední reorganizaci okresního uspořádání od 1. ledna 2007 připadl do oresu Praha - východ.

V minulosti, ani v dnešní době se zde nerozvíjel žádný větší průmysl a proto je oblast Černokostelecka právem nazývána plícemi středních Čech.

Kostelec nad Černými lesy je zastávkou č. 2 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Historické jádro města bylo v roce 1992 prohlášeno vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 za městskou památkovou zónou pod rejstříkovým číslem 2118.

Osobnosti

Karel Schleichert (* 28. 1 1865 Kostelec nad Černými lesy – † 7. 2. 1940 Písek) - filmový herec, který v letech 1919-37 patřil k nejzaměstnanějším hercům čs. kinematografie, učinkoval v 54 němých a 34 zvukových filmech. Ve slavném filmu Erotikon vytvořil svou nejvýznamnější postavu poctivého železničního hlídače a důvěřivého otce svedené hrdinky. 

Alois Rada (* 28. 7. 1866 Kostelec nad Černými lesy – † 1. 6. 1951 Horní Kruty) - významný český loutkář a autor her pro loutková představení, je autorem 120 vlastních představení a dramatizoval desítky pohádek a povídek českých i zahraničních autorů. V národně výchovném duchu zpracovával příběhy z české historie, sentimentálně vlastenecký rázt měly jeho výpravné alegorie vrcholící živými obrazy a zpěvem vlasteneckých písní. Napsal i několik her pro dospělé. Svou tvorbou významně přispěl k repertoáru ochotnických loutkových scén, v němž ovlivnil prosazení a roli pohádky.

Ferdinand Trippé (* 1. 4. 1893 Chotoviny - † 27. 7. 1980 Most) - uznávaný primář a ředitel léčebny v Kostelci n. Č. l. v letech 1922-57, který vybudoval respektované zařízení na léčbu TBC. V roce 1957 byl na nátlak místní organizace KSČ odvolán. Na jeho památku byla v roce 1992 pojmenována jednakostelecká ulice.

Karel Pačes (* 20. 4. 1911 Kostelec n. Č. l. - † 26. 6. 1999 Dutchess Country, USA) - velkoobchodník a podnikatel, v roce 1949 emigroval do USA.

Jiří Novák - Houdek (* 12. 6. 1934 Kostelec n. Č. l. - † 1. 11. 1992 u Kozojed) - český malíř a ilustrátor, věnoval se krajinomalbě, zejména okolí Kostelce nad Černými lesy; zemřel při tragické autonehodě mezi Vyžlovkou a Kozojedy.

Původ názvu

Kostelec nad Černými lesy se původně nazýval Kostelec v Černém lese nebo zkráceně Černý Kostelec. První část jména pochází od latinského slova castellum (původně opevněný kostel) adruhá část názvu je odvozena od černě vyhlížejících jehličnatých lesů, které prstencovitě obklopují město. V roce 1920 byl kodifikován dnešní název Kostelec nad Černými lesy.

Znak a vlajka obce

Černokostelecký znak pochází ze 16. století a není známo kdy a kým byl udělen, protože jeho původní privilegium se nedochovalo, nejstarší vyobrazení je na pečeti z roku 1590. Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 17. dubna 2009 usnesením č. 46 schválen znak a prapor obce. Znak tvoří modrý štít s nahou postavou divého vousatého muže se zeleným věncem na hlavě a kolem beder, s levicí v bok a v pozvednuté pravici držící na zeleném stonku se dvěma listy zlatou růži s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Vpravo nahoře je zlatá hvězda. Nad štítem je kolčí helmice s modro-červenými pokryvadly, nad ní je modro-červená točenice s vlajícími feflíky v týchž barvách, v klenotu je podobný divý muž jako na štítu, má však v pravici přirozeně zbarvený šíp, obrácený šikmo zlatým hrotem dolů.

Administrativní údaje

Kostelec nad Černými lesy je městem, jehož součástí je obec Svatbín, někdejší mlynářské samoty Horní Peklov a Dolní Peklov na Jalovém potoce, bývalá hájovna na Trubech a samota Hošť. Katastrální výměra činí 17,71 km² a žije zde 3 780 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Město leží 25 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 400 metrů.

V tomto městě naleznete

archeologické nálezy
(Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy)
městské hradby
(Hrady a opevnění, Opevnění)
zámek
(Zámky, Zámky dochované)
kostel sv. Andělů strážných
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní)
kostel sv. Jana Křtitele
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní)
zámecký kostel sv. Vojtěcha
(Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely renesanční)
děkanství
(Fary)
zvonice u kostela sv. Jana Křtitele
(Zvonice a zvoničky)
kaple sv. Jana Nepomuckého
(Kaple a kapličky)
kaplička sv. Kříže
(Kaple a kapličky)
Mariánský sloup (zaniklý)
(Sochy a sousoší)
Sloup se sochou Krista Spasitele (zaniklý)
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Křtitele
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého v Jevanské ulici
(Sochy a sousoší)
socha sv. Jana Nepomuckého v kapli
(Sochy a sousoší)
boží muka sv. Gotharda
(Kříže, křížky a boží muka, Boží muka)
boží muka sv. Prokopa (přenesená)
(Kříže, křížky a boží muka, Boží muka)
kříž u popraviště
(Kříže, křížky a boží muka, Kříže)
křížek Na Skalce
(Kříže, křížky a boží muka, Křížky)
křížek v Pražské ulici
(Kříže, křížky a boží muka, Křížky)
stará radnice (muzeum)
(Muzea a galerie, Radnice)
Budilova letní vila
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
domy čp. 43 a 44
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 16 "Jagerhaus"
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 18 "Matyášovský"
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 19 "U orla"
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 212
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 30
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 42
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 49
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
dům čp. 50
(Městské domy, Město Kostelec nad Černými lesy)
Vondráčkova továrna (muzeum)
(Industriál, Muzea a galerie, Továrny)
pivovar
(Industriál, Muzea a galerie, Pivovary)
rozvodna ESSO (zaniklá)
(Industriál, Továrny)
větrný mlýn (zaniklý)
(Industriál, Mlýny)
hospodářský dvůr
(Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory)
knížecí sýpka
(Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory)
nový špitál
(Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice)
okresní hejtmanství (bývalé)
(Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady)
panský dvůr
(Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory)
plicní sanatoriu (bývalé)
(Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice)
stará škola
(Ostatní stavby, Školy)
starý špitál
(Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice)
Záložna
(Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady)
kámen republiky
(Pomníky, Památníky jiných událostí)
památník Jana Husa a Jana Žižky
(Pomníky, Památníky osobnostem mimo region)
památník osvobození Rudou armádou
(Pomníky, Ostatní památníky)
památník padlým v 1. a 2. světové válce
(Pomníky, Památníky obětem světových válek)
památník posledního jelena
(Pomníky, Památníky jiných událostí)
památník Pravdomila Svobody
(Pomníky, Památníky regionálním osobnostem)
památník Václava Svobody
(Pomníky, Památníky obětem světových válek)
památník zakladatelům čsl. státu
(Pomníky, Památníky osobnostem mimo region)
Arboretum
(Příroda, Významné krajinné prvky)
Dub červený
(Příroda, Památné stromy)
Dub na valech
(Příroda, Památné stromy)
Kostelecká lípa
(Příroda, Památné stromy)
Líska na valech
(Příroda, Památné stromy)
naučná stezka mokřadních biotopů
(Příroda, Naučné stezky)
Památná lípa
(Příroda, Památné stromy)

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - pohled od Svatbína (2020)Kostelec nad Černými lesy - pohled na zámek od Svatbína (2020)Kostelec nad Černými lesy - pohled na zámek od Vondráčkovy továrny (2020)Kostelec nad Černými lesy - pohled z Lipské hory (2013)Kostelec nad Černými lesy - náměstí Smiřických v zimě (2008)Kostelec nad Černými lesy - střed města (2008)Kostelec nad Černými lesy - pohlednice (prošla poštou 1914)Kostelec nad Černými lesy - tajuplná místa Podlipanska

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK