Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » starý špitál

starý špitál

Kostelec nad Černými lesy, Ostatní stavby, Špitály, chudobince, nemocnice

Starý špitál byl postavený Jaroslavem Smiřickým kolem roku 1594 u kostela sv. Jana Křtitele byl původně určený pro pobyt vysloužilého služebnictva ze zámku. Dnešní podoba pochází z klasicistní přestavby v první polovině 19. století. Naposledy byl dům upravován v 90. letech 20. století, kdy byl přestavěn na hotel (částečně byla změněna dispozice, byly zrušeny dva vstupy v průčelí a byla provedena půdní vestavba).

Nárožní jednopatrový dům s průčelím situovaným do Pražské ulice a s boční fasádou obrácenou do slepé ulice, která vede ke kostelu sv. Jana Křtitele na půdorysu písmene L. Hlavní průčelí je v obou podlažích čtyřosé se vstupem umístěným vlevo dole, boční pětiosá fasáda má v patře dvě zaslepená okna (krajní pravá okna) a v přízemí jedno (druhé okno zprava). Mimo oken člení fasádu sokl, mezipatrová římsa a hlavní římsa, nároží je výrazně zkosené. Okna, osazená ve špaletě, mají jednoduchou omítkovou šambránu s páskovým profilem a podokenní římsu. Vstup lemuje kamenné pravoúhlé ostění bez profilace. Přízemí je částečně sklenuté segmentem, patro je celé plochostropé. Z části podsklepený dům má sklepní prostor zaklenutý kamennou valenou eliptickou klenbou.

Prohlášení za památku

Starý špitál byl zapsán 34. 9. 1990 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem17133/2-4188.

Fotogalerie

Starý špitál od jihu (2007)

Mapa

Poloha

Bývalý starý špitál (dnes hotel Zvon) čp. 118 stojí na pravé straně Pražské ulice nedaleko kostela sv. Jana Křtitele v západní části města.

GPS: 49°59'37.117"N, 14°51'27.166"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK