Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » kašna

kašna
*

Kouřim, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Kašna z let 1850-52 od kutnohorského kameníka Václava Ladislava, postavená na místě mariánského sloupu zbořeného v roce 1849. Zajímavostí je, že ačkoliv kameník tehdy svou práci odvedl dle podepsané smlouvy a 29. června 1852 bylo dílo vyúčtováno, trvalo kouřimským konšelům až do roku 1858, než mu za odvedenou práci zaplatili. Roku 1888 se město rozhodlo starou kašnu nahradit novou, k čemuž byl vyzván Josef Ladislav, syn autora kašny původní. Přestože vypracoval dva variantní návrhy, práce byly nakonec rozhodnutím městské rady zadány kouřimskému kameníkovi Josefu Švejkovi. Ten práce provedl ve spolupráci s kutnohorským kameníkem Janem Vyšatou, který zhotovil podstavec pod sochu Panny Marie, a dokončené dílo předali ke schválení 29. listopadu 1889. K tomu ale nedošlo, městská komise dílo převzala po různých průtazích až po necelých dvou letech 27. května 1891. Kašna byla dle letopočtů na sloupu opravena v letech 1909 a 1927. Generální oprava kašny s odstraněním pozdějších nevhodných doplňků byla provedena v roce 1996, nicméně v roce 2017 byla kašna shledána ve stavu, vyžadujícím neprodlený restaurátorský zásah spojený s rehabilitací vodního režimu.

Jednoduchá čtvercová pravoúhlá kašna (6,5 x 6,5 m) má vnější stěny zdobené vpadlinami, v jejím středu stojí na hranolovém pilíři socha Panny Marie Immaculaty ze zaniklého mariánského sloupu. Do přední strany pilíře je vložena mramorová deska se zlacenými letopčty 1850-1891 / 1909 / 1927 a na římse v zasní části je uveden (zřejmě druhotně) letopočet 1694.

Prohlášení za památku

Kašna se sochou Panny Marie ze zaniklého mariánského sloupu je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 51480/2–4451.

Fotogalerie

Kouřim - kašna (2018)

Zdroj informací

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 344 - 350. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Kašna stojí uprostřed parkové části Mírového náměstí.

GPS: 50°0'12.542"N, 14°58'36.295"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK