Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » Mariánský sloup (zaniklý)

Mariánský sloup (zaniklý)
**

Kouřim, Sochy a sousoší

Mariánský sloup v Kouřimi byl dle opisu díla barokního dějepisce Jindřicha Václava Zyvaldy, pořízeného v roce 1937 Jaroslavem Schneiderem, postaven v roce 1694. Bližší údaje o donátorech díla nebo autorovi nejsou bohužel známé. V roce 1733 bylo upravováno okolí sloupu, v rámci čehož byly vykáceny lípy, které ho poškozovaly. Při vichřici 21. dubna 1743 byl sloup povalen, čímž se rozlomil na dva díly. Již 13. července téhož roku ale bylo uspořádáno procesí na počest posvěcení opravené sloupu, na jehož vrchol byla umístěna zřejmě původní socha Panny Marie, která zůstala (snad) nepoškozena. V roce 1745 pak byl sloup doplněn o čtyři podstavce se sochami dnes neznámých světců. V roce 1849 byl mariánský sloup z neznámých důvodů zbořen a na jeho místě byla zřízena současná kašna.

Z celého sloupu se dodnes dochovala pouze socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) od neznámého umělce, umístěná uprostřed kašny na nově pořízený pilíř, a dále hlava andílka, objevená v roce 1995 v zazdívce jednoho okna v přízemí domu čp. 2 ve Špalíčku na Mírovém náměstí, při jeho opravě. Sochy světců byly po zboření sloupu přeneseny na průčelí chrámu sv. Štěpána, odkud beze stopy zmizely při jeho puristické úpravě v letech 1876-77.

Dochovaná socha Immaculaty je zhotovena z mušlového kutnohorského vápence a čelem je otočena k západu. V současnosti není zcela zřejmé, zda skutečně pochází z roku 1694 nebo se jedná o kopii z roku 1743 (není známo, do jaké míry byla socha poničena opři živelním neštěstí). Záznamy o její opravě při úpravách kašny v letech 1909 a 1927 nemáme, až v roce 1997 ji prokazatelně restauroval akademický sochař Miloslav Smrkovský. Od té doby nebyla socha restaurována a v roce 2014 byl její stav označen za havarijní.

Socha Immaculaty je mimořádně vysoce umělecky kvalitní dílo, které zobrazuje Neposkvrněnou Pannu Marii v jejím tradičním postoji se sepjatýma rukama na zeměkouli, obtočené hadem. Oděná je do splývavé drapérie, mírně zčeřené do spirálovitě stočených záhybů. To, že socha byla původně umístěna na vrcholu vysokého sloupu potvrzují protáhlé proporce dolní části postavy.

Prohlášení za památku

Socha Immaculaty ze zaniklého mariánského sloupu s kašnou je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 51480/2–4451.

Fotogalerie

Kouřim - socha Immaculaty (2018)

Zdroj informací

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I., str. 133. Regionální muzeum Kolín 2001.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 344 - 350. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Socha Immaculaty ze zaniklého mariánského sloupu je umístěna uprostřed kašny ve středu parkové úpravy Mírového náměstí.

GPS: 50°0'12.518"N, 14°58'36.276"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK