Cesty a památky

Kolínsko » Kozojedy » márnice

márnice

Kozojedy, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní márnice z 2. pol. 18. století.

Zděná cihlová stavba obdélného půdorysu na kamenném soklu, zakončená sedlovou střechou krytou bobrovkami. Štít je prolomen dvěma malými, na výšku postavenými okny, jižní (hřbitovní) fasáda má čtyři osy, v první ose zprava jsou vstupní dvoukřídlé jednoduché svlakové dveře osazené v kamenné zárubni z červeného pískovce. Jednodílná okna osazená v líci fasády jsou dvoukřídlá, dělená na osm tabulek.

Vnitřní prostor je rozdělený příčkou na dvě stejné části a ukončen je záklopovým stropem omítnutým na rákos.

Prohlášení za památku

Márnice je spolu s areálem kostela sv Martina zapsána v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR pod číslem 26697/2–814.

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Márnice je vysunutá vně areálu kostela sv. Martina v severozápadním rohu hřbitova.

GPS: 50°0'7.338"N, 14°48'23.055"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK