Cesty a památky

Kolínsko » Liblice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Liblice, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z doby keltské (doba laténská)

Z blíže neurčeného místa v obci pocházejí  zlomky keltské keramiky z 5. – 1. stol. př. n. l., uložené dnes v Archeologickém ústavu ČSAV.

Dne 10. března 1958 byl při hloubení základů pro vysílač objeven 200 cm pod povrchem kostrový hrob ženy ze 4. stol. př. n. l. Kostra byla uložena ve směru sever - jih s tváří obrácenou k východu, měřila 165 cm a hrob byl vybaven bronzovou sponou (u levého ramene), bronzovými náramky (na každé ruce jeden). Nález zdokumentoval tehdejší ředitel Podlipanského muzea v Českém Brodě Dr. Karel Bednařík, kde byl nález uložen.

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'28.020"N, 14°53'1.670"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK