Cesty a památky

Kolínsko » Lipany » zámek

zámek

Lipany, Zámky, Zámky dochované

Ves Lipany se poprvé připomínají v roce 1360 jako sídlo a majetek vlivného rodu Lipanských z Lipan, jejichž tvrz je písemně doložena v listině korunního archivu v roce 1389 za Mikeše z Lipan, který na počátku husitské revoluce stranil určitou dobu císaři Zikmundovi, za což obdržel část Přistoupimi. Šťastně přežil bitvu u Lipan v roce 1434 a v roce 1440 se jako delegát Kouřimského kraje zúčastnil čáslavského sněmu. Jeho syn Martin z Lipan a vnuci na tvrzi sídlili do roku 1480, kdy ves koupil Slavata z Chlumu a Košumberka a připojil ji natrvalo ke svému černokosteleckému panství. V tomto roce je také tvrz naposledy vzpomínána.

V popisu obce z roku 1677 se tvrz vůbec nevzpomíná. Na jejím místě byl koncem 18. století vystavěn jednoduchý zámeček pro správce zdejšího dvora. Tvoří ho jednopatrová obdélná budova krytá valbovou střechou s věžičkou. Do roku 1990 sloužil jako archiv pro patenty a vynálezy.

Dle tradice byl na zámecké zahradě pohřben husitský vůdce Prokop Holý, po jehož ostatcích ve druhé polovině 19. století marně pátrala řada nadšenců a dobrodruhů.

Fotogalerie

Lipany - zámek (2017)Lipany - zámek, jižní fasáda (2017)Lipany - zámek, čelní pohled (2017)Lipany - zámek, věžižka (2017)Lipany - zámek, severní fasáda (2008)

Zdroj informací

Šámal Z.: Archeologický výzkum bojiště u Lipan 143, diplomová práce, str. 67. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii. Praha 2020.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zámek stojí v západní části vsi.

GPS: 50°2'2.620"N, 14°56'16.130"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK