Cesty a památky

Kolínsko » Lošany » památník generálmajora Josefa Mašína

památník generálmajora Josefa Mašína
*

Lošany, Pomníky, Památníky regionálním osobnostem

Památník odhalený 7. září 1947. Opraven byl v roce 2012 nákladem Zdeňky Mašínové, dcery gen. Mašína, zednické práce provedla firma Civín z Radovesnic I. 

Josef Mašín se narodil 26. srpna 1896 a jeho život měl být nepochybně zasvěcen pokračování staleté tradice sedláckého rodu Mašínů v Lošanech. Po absolvování reálky v Kutné Hoře byl během studia Hospodářské školy v Roudnici nad Labem dne 13. března 1915 odveden jako rakousko-uherský voják do bojů 1. světové války na východní frontu do Ruska. Přirozený vlastenec Josef Mašín již během léta 1915 přešel na ruskou stranu a v listopadu 1915 se stává vojákem Československých legií. V následných bojích našich legií na východní frontě proslul jedinečnou odvahou a hrdinstvím a válku ukončil jako velitel roty v hodnosti poručíka.

Po krátkém intermezzu, kdy se po konci války na krátký čas pokusil pokračovat v rodinné tradici – sedlačení – se Josef Mašín znovu vrátil do činné vojenské služby. Všechny případné komentáře a popisování jeho prvorepublikové vojenské služby plně nahradí a jeho schopnosti vyjádří citace z odborného posouzení tehdy podplukovníka Josefa Mašína velitelem dělostřeleckého sboru ze dne 15. prosince 1938, které je uloženo ve Vojenském ústředním archivu v Praze. …Vyhraněný typ řadového důstojníka výtečných kvalit. Velmi energický a iniciativní, neúnavný, velmi bystrý, v rozhodování rychlý a správný. Má obsáhlé všestranné vojenské teoretické vědomosti, velmi dobré střelecko-technické znalosti… V mobilizaci projevil neobyčejnou schopnost, rozhodnost, pohotovost a samostatnost… Je všestranně způsobilý veleti pluku… Stupeň kvalifikace výtečná…

Nemohlo tedy být pochyb o tom, že Josef Mašín jako jeden z prvých vstoupil do nekompromisního boje proti nacistickým okupantům, čímž značně, avšak s plným pochopením trpěla i jeho rodina. Dne 13. května 1941 byl v přestřelce zraněný Josef Mašín zajat gestapáckou přesilou v ulici Pod Terebkou v Praze Nuslích, když kryl krkolomný útěk svých druhů Václava Morávka a Františka Peltána po uzemňovacím lanku vysílačky z okna ve 4. patře jednoho z místních bytu, odkud se ten den vysílalo do Londýna. V nacistickém zajetí se Josef Mašín choval neobyčejně statečně a přes nelidsky kruté zacházení vypověděl gestapákům při řadě výslechů pouze nepodstatné a vedlejší věci.

Josef Mašín byl zastřelen 30. června 1942 za heydrichiády na kobyliské střelnici. Zemřel se zvoláním „Ať žije Československá republika“. Stejně jako Václav Morávek byli jak Josef Mašín, tak Josef Balabán za své zásluhy v boji za národní osvobození v roce 1946 povýšeni in memoriam do hodností brigádních generálů. V roce 2005 oba povýšil prezident Václav Klaus do hodností generálmajorů in memoriam.

Prohlášení za památku

Památník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-2110-27635.

Fotogalerie

Lošany - památník generálmajora Josefa Mašína (2019)Lošany - památník generálmajora Josefa Mašína, detail (2019)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína (26. srpna 2008)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína (26. srpna 2008)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína (26. srpna 2008)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína, Michal Heldenburg - organizátor  (26. srpna 2008)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína (26. srpna 2008)Lošany - pietní akt u pomníku při příležitosti 112. výročí narození J. Mašína, Milan paumer a Michal Heldenburg  (26. srpna 2008)

Mapa

Poloha

Pomník se nachází na severozápadní straně lošanské návsi u rodného statku čp. 1.

GPS: 49°59'55.913"N, 15°7'23.674"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK