Cesty a památky

Kolínsko » Lstiboř » hřbitov u kostela (bývalý)

hřbitov u kostela (bývalý)
*

Lstiboř, Funerálie, Náhrobky

Zhruba oválný pozemek kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, sloužící původně jako hřbitov, je obehnán hrubě omítanou kamennou zdí s korunou krytou cihlami. Hlavní vstup s pilířovou branou a brankou je umístěn na východní straně areálu. Na západní straně před vstupem do kostela je malá branka pro pěší s korunou krytou prejzy a zaniklé schodiště do dolní části vsi. V roce 2018 byla provedena obnova ohradní zdi a východní brány, připravuje se obnova zaniklého schodiště na západní straně.

Z bývalého hřbitova se se dochovalo několik zajímavých náhrobků:

  • Zlomek pískovcového náhrobníku z let 1550-1600, v zahloubeném nápisovém poli je část nápisu gotickou minuskulou: [---] MYCZ A WE [---]. Náhrobník je druhotně zazděn v ohradní zdi hřbitova proto západnímu průčelí kostela.
  • Náhrobek faráře Františka Puchlera u vnější jižní zdi kostela z roku 1809, na pískovcové desce je nápis: ZDE ODPOCJWA WELEBNÝ KNEZ FRANTISEK PUCHLER PO ČASECH KACÝRSTWA FARAZ SKRAMNICKÝ SEDMÝ A KANOVNJK W PETYNU UMREL ROKU 1809 W [---] MAGE WEKU 67.
  • Epitaf právníka Josefa Hýbeše († 1. 10. 1848) z šedého mramoru, zasazený v zahloubeném poli vnější jižní stěny presbytáře, na kterém je nápis: JOSEF EM(ANUEL) HÝBEŠ PRÁWNÍK NAR(OZEN) 14. CERWENCE 1826 ZEMŘEL V PÁNU 1. ŘJGNA 1848. POKOJ POPELI JÉHO.
  • Pískovcový obdélný epitaf lstibořského faráře Josefa Suchana († 8. 2. 1878) s křížkem v horní části, umístěný na jižní stěně kostela.
  • Pískovcový epitav v pseudogotickém lomeném rámu lstibořského rolníka Františka Purkrábka († 12. 9. 1861), jeho ženy Anny († 27. 9. 1875) a jejich syna Václava († 15. 11. 1887) na jižní stěně kostela.
  • Epitaf ze šedé žuly faráře Františka Suttnera († 6. 1. 1899) na jižní stěně kostela.
  • Epitaf na opuce, zasazený v pískovcovém rámu faráře Filipa Volfa († 2. 1. 1871) na jižní stěně kostela.
  • Figurální náhrobek Věnceslavy Sochové († 23. 1. 1896) u vnější jižní zdi kostela.
  • Pískovcový epitaf Josefa Tichého († 1. 10. 1875) od kameníka Josefa Hájka ve východní stěně kostelní věže.

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova s pilířovou bránou a brankou byla spolu s areálem kostela Nanebevzetí Panny Marie zapsána 31. prosince 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19561/2–822.

Fotogalerie

Lstiboř - hřbitov u kostela, zlomek renesančního náhrobníku (2008)Lstiboř - hřbitov u kostela, náhrobek Věnceslavy Sochové (2018)Lstiboř - hřbitov u kostela, epitaf faráře Josefa Sucháně (2018)Lstiboř - hřbitov u kostela, epitaf Josefa Emanuela Hýbeše (2018)Lstiboř - hřbitov u kostela, epitaf Josefa Tichého (2018)Lstiboř - hřbitov u kostela, epitaf rodiny Purkrábkovy (2018)Lstiboř - hřbitov u kostela, epitafy Františka Sutnera a Filipa Volfa (2018)

Mapa

Poloha

Bývalý hřbitov se rozkládá kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 50°4'48.453"N, 14°54'26.528"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK