Cesty a památky

Kolínsko » Malotice » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
**

Malotice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z roku 1703 zřízená nákladem majitele panství Františka Damiána ze Šternberka, jehož erb a erb jeho manželky Marie Josefíny z Trauttmannsdorfu je na podstavci. Socha byla upravena v roce 1826 a restaurována v roce 2014.

Světec je zobrazen tradičně v bohatě zřaseném kněžském rochu, krátkou pláštěnkou přes ramena a kvadrátkem na hlavě. V obou rukách svírá kříž s korpusem Krista. Celá kompozice je sice uzavřenější, ale výraz a celkové formální zpracování odpovídá době vzniku na počátku 18. století.

Socha původně stávala na křižovatce silnic mezi Maloticemi a Ždánicemi západně od vsi, kde se dodnes říká U Svatých Janů spolu se sochou sv. Prokopa. Jedná se o zajímavý doklad barokní zbožnosti a dobové krajinářské kompozice.

Prohlášení za památku

Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 22096/2–824.

Fotogalerie

Malotice - socha sv. Jana Nepomuckého, celek (2017)Malotice - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2017)Malotice - socha sv. Jana Nepomuckého, šternbersko-trauttmannsdorfský erb na podstavci (2017)Malotice . socha sv. Jana Nepomuckého před opravou (2006)Malotice - původní umístění soch na křižovatce (© 1st Military Survey, Section No. 126, Austrian State Archive, Vienna)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Socha dnes stojí při jižní stěně kostela sv. Matouše.

GPS: 49°57'54.702"N, 14°58'36.998"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK