Cesty a památky

Kolínsko » Nebovidy » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Nebovidy, Archeologická naleziště, Hradiště a sídliště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nález z mladší doby kamenné (doba neolitická)

Kolem roku 1920 bylo objeveno Františkem Dvořákem hliněné torzo ženské postavy z období neolitické kultury lineární keramiky (cca 5700 - 5000 př. n. l.), tzv. Nebovidská Venuše***. Ženská plastika je v tomto období velmi vzácná a z Čech jsou známy jen tři podobné nálezy, tato je však nejdokonalejší, zdobená rytými spirálovitými liniemi. Později byla plastika považována za ztracenou, na konci 20. století ale byla znu objevena a dnes je opět součástí archeologických sbírek Regionálního muzea Kolín. Českou archeologii reprezentovala i na zahraničních výstavách.

2. Osada ze starší doby železné (doba halštatská)

V rámci archeologického výzkumu v roce 1917, vedeného Františkem Dvořákem, byla v poloze "Nad Pilou" prozkoumána osada, kde bylo odkryto osm obdélníkových a lichoběžníkových objektů z 6. – 5. stol. př. n. l. z doby halštatské, z nichž některé lze interpretovat jako chaty. Ke stejné osadě patří i objekty zkoumané Františkem Dvořákem v roce 1926 v poloze "Zádušní pole". Nálezy z tohoto výzkumu, jako keramika a opasková spona, jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

3. Osada z doby germánské (doba římská)

V rámci archeologického výzkumu v roce 1917, vedeného Františkem Dvořákem, byla v poloze "Nad Pilou" prozkoumána osada, kde bylo zdokumentováno několik zahloubených chat a jam, mezi nimiž byly uprostřed zbytky zdi z plochých kamenů, orientované ve směru západ – východ, vše z cca 2 století n. l. Nicméně v areálu byly nalezeny předměty i z nejstaršího stupně doby římské, tak zvané pozdní doby laténské (cca 30 př. n. l. - 0), jako bronzové a železné spony s prohnutým lučíkem a jedna černě hlazená polokulovitá mísa s fasetovaným okrajem. Starší dobu římskou (0 - 150 n. l.) zastupují nálezy importovaného zboží z jihoevropských oblastí, jako silně profilované spony z augustovského období a další spony z oblasti Panonie, kování opasků místní provenience (?), kování picího rohu, šperky (jehlice s bohatě profilovanou hlavicí a křížové jehlice severského původu), rukojeť pánvičky s kachní hlavičkou, puklice, držadla štítů a jeden unikátní nález – svazek bronzových klíčů spojených řetízkem, který jistě nepatřil obyčejnému vesnickému obyvateli. V roce 1930 byla na poli za vsí objevena římská mince (Thorius Balbo) z doby okolo roku 90 n. l. Nálezy z mladší doby římské (150 - 300) opět zastupují především spony, mezi nimiž zaujímá čelní postavení v barbariku velmi vzácná ramínková (vojenská) spona s cibulovitými knoflíky, trojvrstvý kostěný hřeben s obloukovitou rukojetí a zlomky několika nádob. Z pozdní doby římské (300 - 350) se nalezlo pouze několik kostěných hřebenů a trn z bronzové přezky. Nálezy jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

Fotogalerie

Nebovidy - archeologické nálezy, tzv. Nebovidská Venuše z období neolitu

Zdroj informací

Beneš Z., Horník P., Kašpárek F.: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid, okr. Kolín, Archeologie Barbarů, Olomouc 2011.

Odkaz

www.cestyarcheologie.cz

Mapa

Poloha

GPS: 49°59'27.319"N, 15°13'0.990"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK