Cesty a památky

Kolínsko » Opatovice » socha sv. Markéty

socha sv. Markéty
*

Opatovice, Sochy a sousoší

Barokní socha z let 1740-50 od neznámého autora, postavená nákladem hejtmana červenopečeckého panství Dominika Maloveského z Malovic a jeho ženy Anny z vděčnosti za záchranu před utonutím v močále bývalého rybníka. Socha byla naposledy opravena v roce 1908, kdy se obec Opatovice zavázala k její údržbě.

Dílo je vytvořeno z vápnitého kutnohorkého pískovce s úlomky lastur mořských živočichů. Tvoří ho hranolový sloupek, ukončený výraznou římsou s oválnou kartuší, stěny sloupku jsou dekorovány rytými zrcadly, ve dvou z nich se nacházejí pozůstatky již nečitelných nápisů: DIVATIE [---] EX [---] [---] C  (na přední straně) a IHS D[---]ICUS [---]AL [---] (na zadní straně). Na vyvýšeném stupni (stylobatu) stojí sv. Markéta, oděná v rozevlátý řasnatý šat, znázorněná v klidném postoji s hlavou mírně stočenou v pohledu vpravo a vzhůru. Pravou ruku má položenou na prsa, levou si přidržuje šat. Při její pravé noze je znázorněn dráček s obojkem, vzhlížející ke světici.

Socha stojí přesně na místě, kudy procházela hranice panství Červené Pečky a Malešov, dnes hranice okresů Kolín a Kutná Hora. V roce 1837 byl nápis na podstavci znečitelněn poté, co si sochu v roce 1835 přivlastnilo malešovské panství a nechalo ji přenést na svou stranu hranice. Rozhodnutím gubernia však musela být socha později navrácena na původní místo.

Prohlášení za památku

Socha byla 3. května 1958 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36317/2–828.

Fotogalerie

Opatovice - socha sv. Markéty, v pozadí Opatovický vrch (2020)Opatovice - socha sv. Markéty, celek (2020)Opatovice - socha sv. Markéty, celek (2020)Opatovice - socha sv. Markéty, detail (2020)

Mapa

Poloha

Socha stojí jižně od vsi při silnici do Vysoké v místech zvaných Na Bojišťáku.

GPS: 49°57'16.390"N, 15°10'57.770"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK