Cesty a památky

Kolínsko » Pečky » Jubilejní chrám Mistra Jana Husa

Jubilejní chrám Mistra Jana Husa
***

Pečky, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

Kostel českobratrské církve evangelické postavený v letech 1913–16 stavitelem Josefem Fňoukem podle návrhu architekta Oldřicha Lisky ve stylu pozdní racionální moderny (geometrické secese) až raného kubismu. Slavnostní posvěcení mělo původně proběhnout v roce 1915 u příležitosti pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa, v důsledku válečných událostí však byla stavba dokončena teprve v září 1916 a slavnostní posvěcení se konalo až 16. května 1918.

Jedná se o slohově čistou, v Evropě ojedinělou stavbu rané fáze kubismu, která se vyznačuje omezenou barevností a zborcenými plochami a současně jediný kostel na světě s čistě kubistickým interiérem. Stavba se navíc dochovala v původním stavu bez jakýchkoliv pozdějších úprav a původní je i kubistické zařízení, jehož autorem je rovněž Oldřich Liska. Jedná se především o vitráže v oknech, původní podlahy, kazatelnu, varhany, lavice i překrásný stůl Páně** ve tvaru kalicha, jehož pojetím předběhl Liska dobu alespoň o 30 let a předznamenal vývoj designu ve 40. letech 20. století. Stůl vyrobil místní kameník Antonín Svoboda a je zajímavý i z mineralogického hlediska, neboť základ je vyroben z granodioritu (kámen podobný žule), noha z bílého pískovce a vrchní deska z gabra (hornina podobná čediči). Dominantou stropu jsou pak lustry*, které vycházejí z krystalů nerostů jak v závěsech, tak ve stínidle. Přestože se v návrhu lustrů dopustil Oldřich Liska určité dekorativnosti, dodržuji zásad kubismu. Fotmy kubismu nesou i desky na texty písní, které jsou ve tvaru otevřené knihy. Uvnitř se dochovala sádrová studie sochy Mistra Jana Husa od Stanislava Suchardy z roku 1912.

Poměrně unikátní je technická stránka armovaného sádrového stropu s dřevěnými kazetami, který je zavěšený na příhradové konstrukci. Ta je snýtovaná z ocelových nosníků podobně jako Eiffelova věž a je posazena na betonovém věnci. Kromě stropu nese konstrukce ještě střechu, což bylo nejen levnější, ale přispělo také k jejímu celkovému odlehčení.

Kostel lze celoročně navštívit po předchozí dohodě na tel. +420 777 187 686 nebo e-mailu: pecky@evangnet.cz.

Prohlášení za památku

Kostel s farou a ohradní zdí s bránou byl 19. dubna 1995 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 10555/2–4300.

Fotogalerie

Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, pohled od jihu (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, pohled od jihozápadu (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa od jihu (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa od západu (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, okno (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, výzdoba vnějších stěn (2009)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, základní kámen (2019)Detail upevnění světel (2009)Závěsy lustrů (2010)Detail kostelních lavic (2009)Původní háčky v lavicích (2009)Lavice (2010)Vitráže oken v lodi kostela (2010)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, přednáškový Jeronýmův sál (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, výzdoba podlahy (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, kruhové okno na schodiští (2019)Pečky - jubilejní chrám Mistra Jana Husa, varhany (2019)Unikátní příhradová konstrukce střechy kostela (2009)

Odkaz

www.kubistin.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostel stojí na Husově náměstí v jižní části města.

GPS: 50°5'15.550"N, 15°1'40.560"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK