Cesty a památky

Kolínsko » Pečky » škola

škola

Pečky, Ostatní stavby, Školy

První škola byla zřízena v Pečkách až v roce 1805, do té doby docházely děti z Peček do obecné (dříve zámecké) školy v Radimi a později do farní školy v Dobřichově. Tato první škola bylo dřevěné stavení, kryté doškami, kde se v jedné třídě tísnilo 109 žáků. Stála na dnešním Masarykově náměstí, tam kde je dnes dům čp. 79, a prvním učitelem byl vysloužilý voják, kaprál, Václav Železný. Protože tato školní budova od samého počátku kapacitně nepostačovala, v roce 1823 byla vystavěna nákladem 11 523 zlatých nová zděná jednopatrová obecní škola o dvou třídách. Ta stojí dodnes bez větších přestaveb dodnes v sousedství železniční stanice (čp. 89). Tato budova sloužila svému účelu pouze do roku 1877, kdy se počet dětí zvýšil na 350, takže opodál musela být vystavěna za řídícího učitele Antonína Zikmunda nová školní budova se čtyřmi učebnami za 21387 zlatých, dnes dům čp. 184 na rohu ulic Komenského a 5. května. Škola byla vysvěcena dne 28. září 1877 a na památku toho byla vydána báseň:

Stůj, památníku doby probudilé,

štěpnice, stkvěj se v květu pro věky!

Původců hlásej snahy ušlechtilé,

vypěstuj lidstvu pravé člověky!

Dej Bohu — vlasti duše nejvěrnější,

a staň se svědkem doby blaženější!

Zcela zásadní pro další rozvoj pečeckého školství je rok 1901, kdy byla dokončena stavba nové školy (dnes pravá část školní budovy), postavené nákladem 105 000 Kč podle plánu kolínského stavitele Jana Sklenáře ve stylu opožděné novorenesance s některými secesními štukovými prvky. Do mohutného vstupního portálu s přepásanými sloupy a obloukem zdůrazněným mohutnou volutovou konzolou jsou vsazeny původní dřevěné dvoukřídlé dveře. V letech 1906-07 byla opět podle návrhu Jana Sklenáře přistavěna nákladem 207 000 korun dívčí škola (dnes levá část budovy) s výraznámi rysy naturalistické secese. Ta měla samostatný vchod proti závěru kostela sv. Václava a tvoří ho rovněž půlkruhový portál, zdůrazněný štukovou, na koncích zalamonavou páskou, ze které vyrůstají lipové listy. I v tomto případě se dochovaly původní dřevné dvoukřídlé dveře.

Fotogalerie

Pečky - škola (2019)Pečky - škola (2017)Pečky - škola, část bývalé dívčí školy (2017)Pečky - škola, levá část bývalé dívčí školy (2017)Pečky - škola, pravá část chlapecké školy (2017)Pečky - škola, secesní výzdoba nad vchodem do bývalé dívčí školy (2017)Pečky - škola, jihozápadní nároží (2017)Pečky - škola, pohled od kostela (2017)

Zdroj informací

Volák F.: Město Pečky, historie.

Mapa

Poloha

Základní škola stojí na Třídě Jana Švermy čp. 342.

GPS: 50°5'31.445"N, 15°1'58.790"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK