Cesty a památky

Kolínsko » Plaňany » zvonice u kostela Zvěstování Pannny Marie

zvonice u kostela Zvěstování Pannny Marie
*

Plaňany, Muzea a galerie, Zvonice a zvoničky

Renesanční zvonice z roku 1587, postavená nákladem tehdejšího držitele Plaňan Šimona Mírka ze Solopysk. Zvonice byla opravena v roce 1853, kdy bylo spodní patro rozděleno a spodní část určena jako márnice. Nový vchod do zvonice byl probourán ze severní strany od hřbitova. V letech 2009-10 byla provedena oprava zvonice včetně střechy a dřevěného podsebití, kterou provedlo tesařstvím Jan Rydlo.

Hranolová dvoupatrová věž, v přízemí kamenná, v patře bedněná, krytá osmibokou jehlancovou střechou. V jižní stěně je zazděna pamětní deska z červeného mramoru z roku 1587 s erbem Mírků ze Solopysk a českým nápisem gotickou minuskulí: TOTO DILO GEST DIELANO LETA 1587 NAKLADEM VROZENEHO A STATECZNEHO RYTIERZE PANA SYMEONA MIRKA Z SOLOPYSK A NA PLANIANECH A HOSTICZYCH A DRZITELE TOHO CZASU PANSTWI PLANIANSKEHO. SLOWO PANIE ZUSTAWA NA WIEKY. Druhá deska s nápisem o stavbě je druhotně zazděna v podvěží kostela Zvěstování Panny Marie.

Zvonová stolice dnes umožňuje zavěšení tří zvonů, původně zde však byly zavěšeny zvony čtyři:

  • zvon „Petr“ z roku z roku 1572 od pražského zvonaře Brikcího z Cimperka,
  • zvon z roku 1507 od Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory,
  • zvon ulitý v roce 1591 zvonařem Brikcím z Cimperka nákladem Šimona Mírka ze Solopysk,
  • zvon „Umíráček“ z roku 1773.

V roce 1913 byly zvony „Petr“ a zvon „Umíráček“ převěšeny do věže nově postaveného kostela sv. Jana Křtitele a zvony z roku 1507 a 1591 byly v roce 1916 rekvírovány; do roku 1966 (viz dále) byla zvonice bez zvonů, v současnosti ve zvonici visí zvony dva:

  • Zvon „Petr“ se v roce 1953 při požáru věže kostela sv. Jana Křtitele rozbil na malé kousky a v roce 1962 byl přelit zvonařem Dytrichem z Brodku u Přerova a v roce 1966 vysvěcen Františkem Tomáškem, pozdějším kardinálem a arcibiskupem pražským a pověšen zpět do zvonice. Přelití zvonu bylo provedeno tak, aby nový zvon byl co nejpodobnější originálu. Byly zachovány rozměry zvonu, jeho hmotnost a ladění a všechny popisy, doplněné jménem zvonařské dílny a datem přelití. Byl obnoven i původní český nápis na zvonu v jedenácti řádcích: ZA CZASU KRALUGICYHO W KRALOWSTWJ CZESKEM NEYNEPRZEMOZENIEGSSYHO WOLENEHO CYSARZE RZIMSKEHO ROZMNOZITELE RZISSE PANA PANA MAXMILIANA DRUHEHO UHERSKEHO CZESKEHO DALMACKEHO CHARWATSKEHO ET CETERA KRALE GEHO MILOSTI ARCYKNIZETE RAKAUSKEHO ET CETERA LETHA 1572 KU POTRZEBIE A POCTIWOSTI WSSECH PANUW OSADNJCH LASKU MAGICICH KU KOSTELU SWATEHO PETRA V PLANIASECH SMLUWEN ZVON TENTO SKRZE VROZENEHO PANA SWATOMJRA Z SOLOPISK ET CETERA PRO ZNAMOST VWOZOWANJ SCHUZJ SWATE CYRKWE KRZESTIANSKE K POSLAUCHANJ SLOWA BOZJHO A K CHWALENJ GMENA GEHO SWATEHO ZA WSSECKA DOBRODINJ GEHO. SLIT A UDIELAN TEHOŽ ROKU SKRZE BRIKCIHV ZVONARZE Z CIMBURKA W NOWÉM MIESTIE PRAZSKÉ. Z TOHO BUĎ PANU BOHU WIECZNA CZEST A CHWALA. Další nápisy: KATERZYNA MIRKOWA Z WOGENIC DRUHA MANŽELKA ADAMA MIRKA ET CETERA / ELISSKA MIRKOWA Z WEITMILE PRVNI MANŽELKA ADAMA MIRKA / ADAM MIREK Z SOLOPISK A NA HOSSTICYCH ET CETERA A SYNOWE GEHO SYMEON SWATOMIR A PROKOP BRATRZY MIRKOWE Z SOLOPISK / TAK BUOH MILOVAL SWIET ŽE SYNA SWEHO GEDNOROZENEHO DAL ABY KAŽDY KDOˇY WIERZIJ W NIEHO NEZAHYNUL ALE MIEL ZYWOT WIECZNY / KRYSTUS UMRZEL HRZJCHY NASSE / WSTAL Z MRTWYCH SKRZE OSPRAWEDLNĚNJ NASSE / WACLAW BLANICKY Z BLANICE / MARYANA BLANICSKA Z WOGENIC MANŽELKA PANA WACSLAWA BLANICKEHO / BRIKCIUS AERIS FUNDITOR STANIMONTE ACT 42 / MIKULASS HLAWACZ Z WOGENIC A NA HRZYBECH / PAWEL DOBRZYCHOWSKY Z DOBRZYCHOWIC.
  • V roce 1998 byl do zvonice vrácen i barokní zvon „Umíráček“ z roku 1773 (průměr 30 cm, výška 24 cm), jehož plášť je vyzdoben plastikami sv. Pavla s mečem a knihou, sv. Prokopa s berlou a ďáblem na řetězu a nápisem: IKS 1773. Z iniciál se dá usuzovat na autorství zvonu od zvonaře Jana Kristiána Schunky z Prahy.

V expozici je umístěna hlava zvonu "Florián", který byl až do rekvizice v roce 1917 zavěšen ve zvonici chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Po stranách úchytů koruny je vyryt letopočet 1723.

Stavba, která postrádá výraznější architektonické detaily, měla zřejmě původně i obranný charakter, čemuž nasvědčují střílnové okenní otvory prvního patra.

V přízemí zvonice, bývalé márnici, je od roku 2000 umístěna expozice o historii zvonů a zvoníků v okolí, uspořádaná místním sdružením Plaňanští zvoníci. Výstava je přístupná pouze v neděli v poledne a každou 4. sobotu v měsíci od 14:40 hod. nebo na požádání (prohlídku si lze objedna u pana Ivana Vokřála, tel. 728 216 068 nebo e-mail: ivokral_bimbo@mujweb.cz.

Prohlášení za památku

Zvonice byla spolu s kostelem Zvěstování Panny Marie a ohradní zdí zapsána 5. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 31028/2–831.

Fotogalerie

Plaňany - zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie, pohled od jihovýchodu (2022)Plaňany - zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie (2022)Plaňany - zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie, deska (2022)Plaňany - zvonice, zvon Petr (2009)Plaňany - zvonice, stálá expozice (25. 2. 2012)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 140 a 227. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zvonice stojí v jihozápadním nároží kostela Zvěstování Panny Marie.

GPS: 50°3'1.140"N, 15°1'56.010"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK