Cesty a památky

Kolínsko » Pňov » naučná stezka Pňovský luh

naučná stezka Pňovský luh

Předhradí, Pňov, Příroda, Naučné stezky

Naučná stezka významným klrajinným prvkem (VKP) Pňovský luh byla slavnostně otevřena 31. srpna 2013 o celkové délce 8,5 kilometru. Je na ní 11 zastavení (9 informačních a 2 interaktivní cedule) a vybudovala ji základní organizace ČSOP Polabí. Pro orientaci slouží dřevěné směrovky a značena je standardními zeleno-bílými značkami naučných stezek.

Zastavení č. 1 - obec Předhradí. Na informašní tabuli je popsána historie obce a historie hradu Oldříš. Doplněna je pověstí o uvěznění knížete Oldřicha a o sličné Boženě.

Zastavení č. 2 - pískovna Předhradí. Na informační tabuli je popsán vznik pískovny o rozloze cca 21 ha. V sedmdesátých letech 20. století se zde těžil písek pro stavbu dálnice Praha - Hradec Králové a pro stavbu pražského metra; těžba byla ukončena na počátku 90. let 20. století a dnes slouží zatopená písovna k rekreačním účelům. V prostoru pískovny byly při těžbě porušeny sídelní objekty z raného středověku, které souvisí s existencí hradu Oldříš. Doplněna je pověstí o vodníkovi z Předhradí.

Zastavení č. 3 - řeka Labe a jeho povodí. Informační tabule je v nejsevernějším bodu stezky a informuje o řece Labe a rybách, které v něm žijí.

Zastavení č. 4 - Zdymadlo a Elektrárna. Na informační tabuli jsou informace o výstavbě Labské vodní cesty a zdejším zdymadle, dokončeném v roce 1952. V jeho sousedství byla v letech 2011-12 vystavěna vodní elektrátna o nadmořské výšce 188,59 metrů se spádem 1,9 m, průtokem 51 m³/s a instalovaným výkonem tří kaplanových turbín 900 kW. Jedná se o jedinou vodní elektrárnu této velikosti v Česku, postavenou na spádu menším, než dva metry.

Zastavení č. 5 - Židovka. Informační tabule u tůně Židovka uprostřed Pňovského luhu s informacei o životě v lužním lese a unikátnosti okolní přírody. Popisuje také význam evropsky významné lokality Libické luhy a doplněna je místní pověstí o labské tůni Židovka a loupežné bandě.

Zastavení č. 6 - fauna lužního lesa. Na informační tabuli jsou popsány nejváznamnělší druhy ptáků a savců žijících v lužním lese. Informuje, že zde byl v roce 1990 zaznamenán (krátkodobě) i výskyt losa evropského. Doplněna je pověstí o šotkovi.

Zastavení č. 7 - obec Pňov. Na informašní tabuli je popsána historie obce a  památného stromu Oldříšský dub. Doplněna je pověstí o Oldřišském dubu.

Zastavení č. 8 - flóra lužního lesa. Na informační tabuli je vysvětleno, proč patří lužní lesy k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Doplněna je pověstí o divoženkách.

Zastavení č. 9 - Karasovo rameno. Na informační tabuli je popsán vznik slepých labských ramen a změny toku řeky v minulosti. Doplněna je pověstí o vodníkovi z Pňova.

Zastavení č. 10 - interaktivní tabule s názvem Poznáte nás podle stop?

Zastavení č. 11 - interaktivní tabule s otáčecími kartami s poznáváním rostlin a jejich plodů.

Fotogalerie

Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, ukazatele (2016)Pňovský luh - trasa naučné stezky s vyznačením začátku a konce (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, interaktivní tabule, stanoviště 11 (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, stanoviště č. 7 v Pňově (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, stanoviště č. 8 flóra (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, v lužním lese (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, jezero v Předhradí (2016)Pňov-Předhradí - naučná stezka Pňovský luh, natáčení Toulavé kamery (2016)

Odkaz

www.pnovskyluh.estranky.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Začátek a konec naučné stezky je na parkovišti u jezera v místní části Předhradí (na konci ulice Sportovní).

GPS: 50°5'33.590"N, 15°9'7.070"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK