Cesty a památky

Kolínsko » Polní Voděrady » škola (bývalá)

škola (bývalá)

Polní Voděrady, Ostatní stavby, Školy

Budova školy z let 1838-39, prvním dlouholetým učitelem byl Jan Mlejnek a to od otevření školy v roce 1839 do své smrti v roce 1866. V roce 1885 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V roce 1934 byla škola důkladně opravena a v roce 1937 vyzdobil jižní průčelí Bedřich Pokorný reliéfem* Jana Amose Komenského, rámovaný listovým věncem, nápadně shodným s prvky užitými na fasádách domů v Nesměni, Hatích a Barchovicích. Tento reliéf se námětově liší od všech Pokorného prací na Zásmucku a je také jedinou jeho autorizovanou prací, je zde uvedeno nejen umělcovo jméno, ale i datum 19. 7. 1937.

Za protektorátu zde byla otevřena třída Lidové školy zemědělské, která byla zrušena v 50. letech 20. století. V roce 1960 školu navštěvovalo 38 žáků. Výuka byla na škole ukončena 30. 6. 1976 a budovy byla upravena na kulturní dům obce. Kompletní rekonstrukce bývalé školy a dnes kulturního domu se uskutečnila v roce 2014.

Fotogalerie

Polní Voděrady - bývalá šlkola (2017)Polní Voděrady - bývalá škola, reliéf Jana Amose Komenského (2017)Polní Voděrady - škola (30. léta 20. století, SOkA Kolín)Polní Voděrady - škola (50. léta 20. století)Polní Voděrady - škola s návsí (1939)Polní Voděrady - škola, žáci v roce 1923, zcela vlevo učitel Jaroslav Procházka (1923)

Zdroj informací

Berková J.: Úpravy fasád obytné zástavby 20. - 30. let 20. století na Kolínsku. Národní památkový ústav Praha 2007.

Berková J.: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. pol. 20. století, str. 19-23. Národní památkový ústav Praha. 2008.

Berková J.: Vesnické secesní fasády na Kouřimsku. Národní památkový ústav Praha 2010.

Mapa

Poloha

Bývalá škola čp. 54 stojí na západní straně návsi.

GPS: 49°59'33.189"N, 15°5'41.572"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK