Cesty a památky

Kolínsko » Polní Voděrady

Polní Voděrady
Polní Voděrady - znak obce (2018)

Polní Voděrady se poprvé jako Voděrady připomínají v roce 1088, kdy zde měla majetek vyšehradská kapitula (listina, která to dokládá je však padělkem z 12. století). V roce 1359 byla ves majetkem Sázavského kláštera, po husitských válkách v zástavě světských držitelů sázavského panství. V roce 1547 musel Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka zástavu vrátit králi Ferdinandovi I. jako trest za účast v protihabsburském odboji v letech 1546 – 47. V roce 1552 prodal král Ferdinand I. Polní Voděrady Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova, kterého v roce 1566 vystřídal jeho syn Václav. Od Václava Skuhrovského je v roce 1569 koupil Jan Myška ze Žlunic. Po jeho smrti v roce 1577 se o majetek rozdělili jeho synové tak, že Polní Voděrady získal jako samostatný statek Jan Myška, který si zde postavil tvrz. Další osudy obce byly spojeny s osudy tvrze a zámku a to až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V roce 1926 byl do obce zaveden elektrický proud a v následujícím roce byly hlavní ulice vydlážděny. V roce 1930 obec dosáhla své konjunktury, v 80 domech zde žilo 403 obyvatel. V roce 1937 byl do obce zaveden telefon a zřízena první telefonní stanice pro veřejnost. Místní Jednotné zemědělské družstvo (JZD) bylo založeno v roce 1954 a do roku 1957 do něho nuceně vstoupili všichni drobní zemědělci v obci. Poslední živnostník v obci, kovář p. Brožek byl rovněž přinucen vstoupit do JZD a zanechat živnosti.

Osobnosti

Václav Ignác Eisner z Eisensteinu (* 1. 9. 1793 Čestín - † 9. 9. 1891 Prčice) - vysokoškolský pedagog a politik, působil jako zemský advokát, právní zástupce pražského arcibiskupství a obchodní komory, prezident advokátní komory pro České království a profesor všeobecného a konkursního řádu, obchodního a směnečného práva na pražské univerzitě. Od roku 1861 majitel velkostatku Polní Voděrady.

Jaroslav Procházka (* 3. 8. 1889 Bohouňovice II - † 12. 12. 1973 Kostelec n. Č. lesy) - učitel a regionální historik Kolínska, od roku 1912 učitel a v letech 1925-38 řídící učitel v Polních Voděradech, od roku 1932 obecní kronikář a autor knihy Kronika Polních Voděrad (1938).

Původ názvu

Původ názvu obce je od slovanského osobního jména Voděrad (ten, který má rád vodu, pracuje s vodou nebo ve vodě, v okolí bylo ve středověku několik rybníků), v roce 1923 získala obec přídomek "polní" podle úrodné půdy v Polabí na odlišení druhých Voděrad na Kolínsku s názvem Černé Voděrady.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 3. května 2018 usnesením č. 8 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je kolínský výtvarník Stanislav Pokorný. Jedná se o tak zvaný „mluvící znak“, na kterém jsou v modrém štítě (odkaz na erbovní barvu Eisensteinů) zkřížené stříbrné meče s červenou rukojetí, zlatou záštitou a hlavicí, nahoře zlatý pšeničný klas s listy (zemědělství), dole stříbrná ryba (odkaz na rybníkářství). Vlajku tvoří pět vodorovných pruhů, žlutý, bílý, modrý, bílý a žlutý. V modrém pruhu zkřížené bílé meče hroty dolů, s červenou rukojetí, žlutou záštitou a hlavicí.

Administrativní údaje

Polní Voděrady jsou dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 4,06 km² a žije zde 172 stálých obyvatel (1. ledna 2018).

Fotogalerie

Polní Voděrady - pohled na obec z věže kostela (2019)Cesta k Polním Voděradům (2006)

Odkaz

www.polnivoderady.kolin.cz

Mapa

Poloha

Polní Voděrady leží 8,5 kilometru jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 322 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK