Cesty a památky

Kolínsko » Dolní Chvatliny

Dolní Chvatliny
Znak obce

První písemná zmínka k obci se váže k roku 1250, kdy se připomíná Přibyslav z Chvatliny, doložený jako svědek donační listiny Chýnova pražskému arcibiskupství. Není ovšem zřejmé, zda se jedná o Dolní Chvatliny či Horní Chvatliny, obě obce se ve 13. století jmenovaly Chvatlina. V roce 1295 se jmenuje Tas z Chvatlin jako svědek při určování hranic Ratají nad Sázavou. Roku 1318 se uvádějí Lidéř z Chvatliny a Markvart z Chvatliny. Podle záznamů z roku 1359 měli podací právo k místnímu kostelu Albrecht z Chvatlin, Jarozněv z Peček, Peslín Bohuslavův (pražský měšťan z rodu Olbramoviců) a MarkétaOfkou, vdovy z Bečvár. V roce 1369 koupil Dolní Chvatliny od Ježka z Chvatliny za 70 kop grošů Vavřinec z Mlékovic, poté je vlastnili jeho synové Soběn (zemřel 1381) a Vesel (zemřel 1386).

Prokazatelně od roku 1386 jsou Chvatliny rozděleny na Hořejší a Dolejší. V roce 1396 Štěpán z Chvatliny prodal nějaké zdejší usedlosti kostelu v Třebovli a platy ve Chvatlinách zapsala do zemských desek roku 1407 paní Lidmila Kaplířová ze Sulevic. Na počátku 15. století vlastnil Dolní Chvatliny Jindřich z Tatec a Otík z Lozy, významnný husitský hejtman. V roce 1421 zapsal císaž Zikmund Dolní Chvatliny do majetku Mikuláše z Církvice, v roce 1436 však připadly městu Kouřim. V roce 1447 se majitelem Dolních Chvatlin (a Horních Chvatlin i Mančic) stal Duchek Šváb z Chvatliny, zakladatel zemanského rodu Švábů z Chvatliny. Pozdější majitelka Majdalena ze Strašnic prodala Dolní Chvatliny roku 1544 za 1377 a půl kopy grošů českých Adamovi z Říčan, majiteli zásmuckého panství. Od té doby náležela obec k Zásmukám a to až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Osobnosti

Ferdinand Heidler (* 8. 12. 1881 Dolní Chvatliny - † 3. 11. 1928 Praha) - český národohospodář od roku 1918 ředitel Čs. cukerní komise, která zabezpečovala obchod s cukrem, a v letech 1919-20 ministr obchodu za národně socialistickou stranu. Byl zastáncem politiky volného mezinárodního obchodu.

Františka (Fráňa) Zemínová (* 15. 8. 1882 Dolní Chvatliny - † 26. 9. 1962 Velichovky) - česká politička a funkcionářka národně socialistické strany, spoluzakladatelka Výboru pro volební právo žen a řady ženských spolků, za 1. světové války se účastnila domácího odboje. V letech 1918-38 a 1945-48 byla předsedkyně ústředí žen při Čs. straně národně-socialistické, místopředsedkyně strany a poslankyní NS. Po únoru 1948 odešla z politického života, na základě vykonstruovaných obvinění byla na podzim roku 1949 zatčena a v procesu s Miladou Horákovou odsouzena k 20 letům vězení; v roce 1960 byla propuštěna na amnestii.

Jarosav Hejduk (* 7. 9. 1926 Dolní Chvatliny - † 6. 1. 2007 Dolní Chvatliny) - varhaník a sbormistr mužského vokálního kvartetu Veselá čtyřka, dvacet let byl kapelníkem dechového orchestru Chvátlinka, s kterou vyhrál celorepublikové soutěže a účinkoval i v televizních pořadech. Autor knihy Náš domov Chvatliny a okolí z roku 2000.

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Chvatlina, zřejmě odvozením od zkráceniny oblíbeného raně středověkého jména Bohuchval (Chval), tedy obec lidu Chvalova. V místní tradici se uvádí, že název obce pochází od slova chvátati. Přídomek Dolní (Dolejší) získala ves na konci 14. století na odlišení od sousedních Horních (Hořejších) Chvatlin.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 18. června 2003 usnesením č. 23 schválen znak a prapor obce, jehož autorem je heraldik Stanislav Kacík. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, který tvoří červeno-modrý štít, v levé polovině se stříbrným oboustranným cimbuřím a v pravé polovině pod zlatou osmihrotou hvězdou drží stříbrná pravá ruka zlatou hostii. Levá polovina znaku se vztahuje k nejstarším dějinám obce a k zemanskému rodu z Chvatlin, hvězda v pravé polovině odkazuje na rodový erb pánů ze Šternberka, vlastníků obce s nejdelší tradicí, a ruka držící hostii, vycházející z ikonografie sv. Antonína Paduánského, odkazuje na mančické antonínské poutě. Vlajku tvoří modrý žerďový pruh a pět vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých oboustranně posunutě zubatých pruhů, bílé pruhy mají na horním okraji jeden poloviční a čtyři čtvercové zuby a pět stejných mezer, na dolním okraji pět čtvercových zubů a jednu poloviční a čtyři čtvercové mezery, v modrém pruhu pod žlutou osmicípou hvězdou je vztyčená bílá pravá ruka držící žlutou hostii.

Administrativní údaje

Dolní Chvatliny jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí jsou obce Horní Chvatliny a Mančice. Katastrální výměra činí 12,21 km² a žije zde 470 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Dolní Chvatliny - obecní rybník na Voděradském potoce (2017)

Odkaz

www.dolnichvatliny.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK