Cesty a památky

Kolínsko » Horní Chvatliny

Horní Chvatliny

První písemná zmínka k obci se váže k roku 1250, kdy se připomíná Přibyslav z Chvatliny, doložený jako svědek donační listiny Chýnova pražskému arcibiskupství. Není ovšem zřejmé, zda se jedná o Dolní Chvatliny či Horní Chvatliny, obě obce se ve 13. století jmenovaly Chvatlina. V roce 1295 se jmenuje Tas z Chvatlin jako svědek při určování hranic Ratají nad Sázavou. Roku 1318 se uvádějí Lidéř z Chvatliny a Markvart z Chvatliny. Od roku 1386 jsou Chvatliny rozděleny na Horní a Dolní, přičemž Horní Chvatliny připadly jako odúmrť králi Václavovi IV. V roce 1655 získalo ves město Kutná Hora, v roce 1678 je odkoupil Adolf Vratislav ze Šternberka a Horní Chvatliny se staly trvalou součástí zásmuckého panství až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Osobnosti

Václav Sixta (* 13. 8. 1911 Horní Chvatliny) - architekt, působil jako vedoucí technický úředník Českého zemského ústředí obcí, měst a okresů v Praze, v roce 1950 se podílel na realizaci budovy Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě a v 60. letech byl činný v památkové péči při urbanistickém řešení městských historických celků.

Jan Zeman (* 23. 2. 1903 Horní Chvatliny - † 31. 8. 2006 Horní Chvatliny) - hudebník a kapelník, původním povoláním zedník. Postupně hrál na všechny dechové nástroje a bicí, od roku 1927 jako člen kolínské kapely Muzika Karla Vrkoty, kterou později dirigoval. V letech 1936-54 kbyl kapelníkem dechového orchestru Chvatelská muzika Jana Zemana, jehož vedení předal svým synům.

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Chvatlina, zřejmě odvozením od zkráceniny oblíbeného raně středověkého jména Bohuchval (Chval), tedy obec lidu Chvalova. V místní tradici se uvádí, že název obce pochází od slova chvátati. Přídomek Horní (Hořejšíí) získala ves na konci 14. století na odlišení od sousedních Dolních (Dolejších) Chvatlin.

Administrativní údaje

Horní Chvatliny jsou administrativní součástí obce Dolní Chvatliny, jejich vlastní katastrální území činí 3,97 km².

Odkaz

www.dolnichvatliny.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK