Cesty a památky

Kolínsko » Poříčany » márnice

márnice

Poříčany, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní márnice z doby kolem roku 1750. V popisu z roku 1907 se uvádí, že po stranách márnice jsou vyrovnány lebky a další kosti ze zrušených hrobů, uprostřed pak je oltářík s dřevěnou sochou Krista v zahradě Getsemanské z 18. století. Na stěnách viselo osm raně barokních obrazů (po čtyřech ve společném rámu) s výjevy ze života P. Marie z roku 1695 od neznámého autora, do márnice byly přeneseny z kostela. Dnes jsou tyto obrazy v majetku Regionálního muzea v Kolíně - Podlipanského muzea v Českém Brodě.

V současné době je v neutěšeném stavu a chátrá. V roce 2004 se zřítil vrchol barokního štítu.

Za účelem opravy márnice bylo zžízeno v roce 2012 občanské sdružení Kostel, zájemci o prohlídku mohou kontaktovat paní Barboru Vlasákovou, telefon 604 566 869.

Prohlášení za památku

Márnice byla spolu s celým areálem kostela zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18231/2-1939.

Fotogalerie

Poříčany - márnice, pohled od východu (2016)Poříčany - márnice, pohled od severu (2016)Poříčany - márnice, detail výzdoby římsy nad vstupním portálem (2016)Poříčany - márnice, interiér (2016)Poříčany - márnice, návrh obnovy (2014, Ing. arch. Tomáš Hladík)Poříčany - márnice od východu (1970 archiv obce)Poříčany - márnice od jihu (1970 archiv obce)Poříčany - márnice od severu (1970 archiv obce)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl I., Vikariáty: Českobrodský, Čemokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907.

Mapa

Poloha

Márnice stojí při západní straně kostela na bývalém hřbitově.

GPS: 50°6'16.170"N, 14°55'4.859"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK