Cesty a památky

Kolínsko » Poříčany » železniční nádraží

železniční nádraží

Poříčany, Industriál, Železnice

Železnice se začala na katastru obce vyměřovat v roce 1838 a původní trasa směřovala od Peček přes Tatce, Žhery a Bylany do Českého Brodu, tedy mimo Poříčany. Proto se zeměměřičtí inženýři ubytovali v sousedních Žherech. Jelikož by původní (a již schválená) trasa znamenala velké zásahy do urbanistiky zmíněných obcí, byla přetrasována a vyměřena údolní nivou říčky Šembery, přičemž okrajem míjela stávající sídla. K dyž v roce 1845 začaly po trati jezdit první vlaky, v Poříčanech stanice nebyla. První nádraží zde vzniklo až v roce 1874 a staniční budova stála přes silnici proti současné hospodě U Hroudů. V roce 1882 se Poříčany staly odbočnou stanicí, neboť z nich odbočovala trať České obchodní dráhy do Sadské (později byla prodloužena do Nymburka a Jičína). V roce 1884 bylo zřízeno nástupiště ve směru od obce, ale ani toto opatření nevyhovovalo stále vzrůstající frekvenci přestupujících cestujících (z Prahy do Českého ráje a Krkonoš). Proto byla v roce 1899 postavena nová nádražní budova. V roce 1948 byla započata elektrifikace na traťovém úseku Pečky - Poříčany a současně přestavba celého nádraží, kde bylo nově vyřešeno zaústění trati na Nymburk a úsek z Poříčan do Prahy byl včetně stanice Poříčany ztrojkolejněn. Přestavba skončila 1. června 1958, kdy se po trati rozjely první elektrické vlaky. Následovala výstavba nové staniční budovy. Staré nádraží bylo v prosinci roku 1960 odstřeleno a do roku 1964 byla vystavěna stávající budova na současném místě.

Zdroj informací

Souček J.: Znáte Poříčany? Publikace OÚ Poříčany k 700. výročí první písemné zmínky. Poříčany 1995.

Mapa

Poloha

Budova nádraží se nachází v severovýchodní části obce.

GPS: 50°6'40.096"N, 14°55'20.385"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK