Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » pověsti z Přistoupimi

pověsti z Přistoupimi

Přistoupim, Pověsti

O svatém Václavovi a knížeti Radslavovi (o původu názvu obce Přistoupim)

Po celou dobu vlády se kníže Václav snažil vycházet v míru se všemi sousedy. A když byl donucen vytáhnout do boje, do poslední chvíle se pokoušel ještě na bitevním poli dosáhnout smíru nekrvavou cestou. Tak tomu bylo i s Radslavem, knížetem Zličanů, který síslil na hradišti Zlič, dnes Stará Kouřim. Ten se nechal zmást klamnou pověstí knížete Václava, považovaného za mírumilovného a zbožného panovníka, který se vyhýbá válečným střetům. Kníže Radslav si vykládal mírnost a pokoru jako slabost a rozhodl se obsadit české knížectví. Vyzbrojil a posílil zlické vojsko a vyrazil na Prahu. K jeho překvapení byl však kníže Václav připraven a vytáhl mu se svým vojem vstříc. Obě vojska se střetla v místech, kde dnes stojí Přistoupim. Kníže Václav pochopil, že zpupného knížete Zličanů ke smíru nepřiměje. Zvolil tedy jinou cestu — rozhodl se vyzkoušet Radslavovu vlastní statečnost. Vyjel zcela sám, bez doprovodu před své vojáky a zvolal silným hlasem: „Kdo cti a užitku žádá, tomu se sluší bít se. Ale pro svou čest a užitek nemusíme obětovat další lidské životy. Bijme se tedy spolu my dva! Naše vojska nechejme v míru stát. Boží soud ať rozhodne, kdo z nás zůstane naživu. Ten pak bude vládnout oběma knížectvím!“.

Knížeti Radslavovi se nechtělo samotnému stanout v boji muže proti muži, ale styděl se před svými vojáky odmítnout přímou výzvu k souboji. Nakonec tedy musel vyjet proti sněhobílému koni knížete Václava, chtěl-li dostát své pověsti hrdého a statečného muže. Jak se Radslav prudkým cvalem blížil k protivníkovi, zneklidněl. Když se pozorněji na Václava zadíval, spatřil na jeho čele zářit zlatý kříž. A po bocích mu letěli dva stříbrokřídlí andělé s tasenými meči. Radslav ohromením spíš sklouzl, než seskočil ze svého válečného koně. Padl na kolena před knížetem doprovázeným anděly a prosil o smilování: „Vidím tobě kníže na čele zlatistý kříž plát a po boku dva anděly s meči ohnivými. To Bůh dává znamení, že právo je na tvé straně. Já se musím poddat a přistoupit na tvé podmínky!“ Václav také sesedl a podal zlickému knížeti ruku se slovy: „Měj svého dosti. Já tvého nežádám.“ Zvedl klečícího Radslava ze země a ještě chvíli spolu rozmlouvali. Pak se jako dva spojenci rozjeli na dvorec Žitomíř (dnes Štolmíř u Českého Brodu), kde nad kamenným stolem smír zpečetili nejedním pohárem medoviny.

O pokladě Nad Klečkami

Na rozcestí císařské silnice a odbočky na Kostelec nad Černými lesy v tak zvaných Velkých Klečkách, stával dutý sloup, na kterém byla vyryta nesrozumitelná slova. Přesto se dvěma dělníkům podařilo ta slova jednou rozluštit takto: "V hlavě mé je velký poklad". Sloup povalili a celé místo okolo rozkopali, ale žádný poklad nenašli. Potom si uvědimili, že celá záležitost může souviset s půlnocí, hodinou duchů, a sloup vrátili na původní místo. Vydali se k němu přesně o půlnoci, když měsíc jasně zářil a kde byla hlava stínu, tam začali kopat a skutečně našli velký poklad. Po takovém nálezu se po obou mužích slehla zem a už o nich nikdo nikdy neslyšel. V kraji se pak dlouho vyprávělo, že jim byl poklad souzen.

Fotogalerie

Přistoupim - kostel sv. Václava, jeden z obrázků na původním oltáři z roku 1688, zobrazující pověst o přistoupení knížete Radslava na podmínky svatého Vávlava.Vrbčany - kostel sv. Václava, obraz zobrazující legendu o setkání sv. Václava s Radslavem (2020)

Zdroj informací

Pověst o svatém Václavovi a knížeti Radslavovi podle Dalimilovy kroniky, počátek 14. století.

Pověst o pokladě Nad Klečkami převzata z Našich Hlasů vydaných 14. prosince 1907.

Mapa

Poloha

GPS: 50°3'13.061"N, 14°52'40.037"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK