Cesty a památky

Kolínsko » Přistoupim » zvonice u kostela sv. Václava

zvonice u kostela sv. Václava
*

Přistoupim, Zvonice a zvoničky

Renesanční kamenná zvonice z let 1590–91 postavená pravděpodobně českobrodským kamenickým mistrem Pavlem (?), který postavil před tím i zvonici u kostela sv. Gotharda v Českém Brodě. Architektura přistoupimské zvonice svým pozdně gotickým pojetím zapadá do skupiny historizujících renesančních staveb. Dne 5. května 1732 zvonice vyhořela v v roce 1736 byla obnovena a opatřena kovaným křížem od místního kováře Tomáše Rosy. V letech 2017-18 byla provedena obnova střechy zvonice včetně opravy krovu a pozlacení kříže s makovicí.

Vysoká hranolová dvoupatrová věž z neomítaného kamenného zdiva. V severní stěně se dochoval renesanční vstupní portál s profilovaným ostěním (obdobný jako na protější stěně kostela), jehož ostění je vloženo do širšího stavebního otvoru s kamenným obloukovým záklenkem (pravděpodobně byl portál vložen s určitým časovým odstupem po dokončení stavby zvonice). Nad portálem jsou v severní vnější stěně vložené dvě renesanční pískovcové nápisové desky:

  • dolní deska je z roku 1590 a obsahuje česky psaný memoriální nápis o stavbě věže gotickou minuskulí: LETHA PANIE TISYCZEHO DEWADESÁTÉHO W STRZEDU PO SWATÉM GILGÍ TATO WIEŽE GEST / WYSTAWIENA NA NÁKLAD ZÁDUSSÍ PRZISTAUPIŇSKÉHO PRO CZEST A SLÁWU BUOŽÍ G.K
  • horní deska je z roku 1591 a obsahuje česky psané údaje o donátorech stavby (?) gortickou minuskulí: AURZEDNÍCI TÉHOŽ ZÁDUSSÍ GIRZÍK KUBKA SWOBODNÍK A MATAUSS ZEDNÍK KRCZMÁRZ 1591 ANNO.

Do vnější západní stěny zvonice je vložen další fragment pískovcové renesanční nápisové desky z roku 1591 s částečně dochovaným českým nápisem gotickou minuskulí: LETHA TISICIHO PIETISTEHO DEVADESATEHO PRVNIJHO [---] BYL [---]. Přízemí z jihu a východu osvětlují úzká střílnová okénka v tesaných ostěních, nejvyšší zvonové podlaží, oddělené výraznou kordonovou římsou, je na všech stranách prolomeno rozměrnými hrotitými okny gotického tvaru. Věž vrcholí barokní jehlancovitou šindelovou střechou, kterou zvonice získala po požáru v roce 1732.

Ve veži je zavěšen ve zvonové stolici zvon "Marie" z roku 1737 od pražského zvonaře Valentina Lišáka, přelitý v roce 1896 pražským zvonařem Arnoštem Diepoldem. Na zvonu je český nápis: KE CTI A CHVÁLE R(ODIČKY) B(OŽÍ) MARIE PANNY VĚNOVALA CHRÁMU PÁNĚ 1737 MARIE TEREZIE VÉVODKYNĚ SAVOJSKÁ ROZENÁ KNĚŽNA Z LICHTENSTEINU / PŘELIT BYL L(ÉTA) P(ÁNĚ) 1896 NÁKLADEM ZÁDUŠÍ ZA PANOVÁNÍ J. J. KNÍŽETE JANA II. Z LICHTENSTEINU / ARNOŠT DIEPOLD ZVONAŘ V PRAZE.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s kostelem sv. Václava, ohradní hřbitovní zdí a farou zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44942/2–835.

Fotogalerie

Přistoupim - zvonice s kostelem (2019)Přistoupim - zvonice (2019)Přistpoupim - zvonice (2019)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, vstupní portál (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, horní nápisová deska (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, dolní nápisová deska (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, interiér (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, střílnové okno v patře zvonice (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Marie, detail (2014)Přistoupim - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Marie (2014)

Mapa

Poloha

Zvonice stojí jižně od kostela sv. Václava

GPS: 50°3'14.070"N, 14°52'39.340"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK