Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice II » Rajdlův betlém

Rajdlův betlém
*

Radovesnice II, Ostatní pozoruhodnosti

Velký skříňový betlém v podobě otevíratelného triptychu od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla z let 2013-22. Nejstarší částí je centrální výjev s jesličkami, který byl slavnostně otevřen na začátku adventu roku 2013. V následujících letech pak byl postupně rozšířen o horní pás figurálních výjevů a figurální výjevy v bočních křídlech. Doplňován také byl o keramické prvky lepené na pozadí. V roce 2016 pak byly jednotlivé části betlému barevně sjednoceny do jednoho výtvarného celku. V roce 2018 byl betlém doplněn o třetí, spodní část. V průběhu roku 2019 si Pavel Rajdl myslel, že je dílo dokončeno poté, když na stěně za betlémem zpodobnil nebe, kde se ve volném prostoru v obláčcích vznáší postava Boha spolu s anděli, kteří hrají na hudební nástroje a zpívají. Nedalo mu to a v roce 2020 ještě přidal dva anděly s respirační rouškou jako upomínku na epidemii koronaviru COVID-19 a na vnější stranu skříně betléma (viditelnou pouze při jeho uzavření) přidal keramickou mozaiku s názvem Noc pastýřů. V roce 2021 ještě doplnil u stěny dole postavy dalších čtyř adventních andělů, které jsou poděkováním za ukončení nejhorší fáze pandemie koronaviru COVID-19. V roce 2022 pak k betlému doplnil i připomínku pekla v podobě „nouzového východu“ z podzemí, odkud hříšníci vztahují ruce nahoru k nebi.

Jedná se o největší keramický betlém v České republice, který má celkem tři části o celkové velikosti po otevření bočních křídel 4,2 x 2,15 metry. Naleznete na něm přes 450 keramických figur (jen postav andělů je něco málo přes 100), doplněných dalšími keramickými prvky, malbou a mozaikou. Horní pás je vysoký 70 centimetrů a obsahuje zpodobnění města Jeruzaléma i s jeho historickými budovami, se svatou rodinou, pastýři a přicházejícími třemi králi s doprovodem. V bočních křídlech opatřených nápisem SLÁVA BOHU NA VÝSOSTECH a POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE pak poutníky převážně vznešeného původu. Střední pás je vysoký 50 centimetrů a zobrazuje typickou českou krajinu venkovského charakteru s kostelíčky a lidovými stavbami. Scenérii doplňují koledníci, sedlák s pašíkem, hostinský nesoucí sud, babky, vesnická kapela kutálka, rozezpívané děti a tančící páry. Spodní pás je vysoký 62 cm a představuje tradiční české vánoční zvyky s vyobrazením adventních postav jako je Mikuláš s čertem, lucky, štědrovečerní večeři, Rybovu mši a tříkrálové obchůzky.

Přestože se Pavel Rajdl nepovažuje za tradičního "betlémáře", je autorem řady mnoha domácích betlémů v České republice i zahraničí (Rakousko, Německo, Norsko) a také větších či menších betlémů pro obce v regionu. Naleznete je v Kolíně, Polních Chrčicích nebo Ovčárech, kde jde dokonce o pohyblivý betlém. Motivací pro vznik radovesnického betlému je skutečnost, že má v obci již od 60. let 20. století chalupu a ateliér a že v Radovesnicích II není kostel ani kaple.

Betlém je denně otevřený a v noci osvětlený každoročně v době adventu, zájemci o jeho prohlídku mimo tuto dobu si otevření mohou domluvit na obecním úřadě, tel. 322 312 998, 606 905 632 nebo u správkyně betléma paní Jany Šašmové, tel. 723 987 696.

Fotogalerie

Radovesnice II - Rajdlův betlém, celek (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, střední část horních dvou částí (2017)Radovesnice II - Rajdlův betlém, Betlém (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, svatá rodina (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, horní pás levého křídla (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, levé křídlo (2017)Radovesnice II - Rajdlův betlém, střední část (2018)Radovesnice II - Rajdlův betlém, hudebníci v dolní části levého křídla (2017)Radovesnice II - Rajdlův betlém, střední část, cesta na Rybovu mši (2018)Radovesnice II - Rajdlův betlém, levá spodní část (2018)Radovesnice II - Rajdlův betlém, střední dolní část (2018)Radovesnice II - Rajdlův betlém, levá spodní část (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, pravá spodní část (2018)Radovesnice II - Rajdlův betlém, nebe s anděli (2019)Radovesnice II - Rajdlův betlém, postava Boha (2019)Radovesnice II - Rajdlův betlém, mozaika Noc pastýřů na skříni betléma (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém, autor díla Pavel Rajdl (2017)Radovesnice II - Rajdlův betlém v době adventu (2020)Radovesnice II - Rajdlův betlém v době adventu (2020)

Zdroj informací

Informace od autora betlému, pana Pavla Rajdla.

Odkaz

www.pavelrajdl.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Rajdlův betlém se nachází na severní straně bývalé hasičské zbrojnice.

GPS: 50°6'20.055"N, 15°22'5.784"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK