Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice II » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Radovesnice II, Tvrze, Tvrze zaniklé

Radovesnice koupil od Diviše Slavaty z Chlumu v roce 1522 Jan Klusák a zvolil si je za své sídlo. Ze tří poddanských usedlostí zřídil dvůr a při něm vybudoval i tvrz. Ta se poprvé připomíná v roce 1571, kdy po Janově smrti poručníci jeho nezletilých děti prodali radovesnický statek, zahrnující tvrz, dvůr a ves Radovesnice a další tři vsi, bratrovi zemřelého, Ondřejovi Klusákovi z Kostelce († 1579). Jeho tři synové se po roce 1590 o otcovský majetek rozdělili a Radovesnice s tvrzí a dvorem připadly Mikuláši Klusákovi. Ten prodal v roce 1607 statek císaři Rudolfovi II., který jej připojil k poděbradskému panství. Tvrz přestala být panským sídlem a záhy zpustla. Po tomto roce se již v písemných pramenech nepřipomíná.

Po tvrzi se nezachovaly žádné stavební pozůstatky, její existenci dodnes připomíná místní název „Na Hrádku“.

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala uprostřed vsi v místech dnešních domů čp. 29 a 30.

GPS: 50°6'13.710"N, 15°22'13.010"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK