Cesty a památky

Kolínsko » Skramníky » hřbitov

hřbitov
*

Skramníky, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Hřbitov středověkého původu, který vznikl současně s kostelem a je používaný dosud. Na hřbitově obehnaném kamennou zdí s brankou na východní straně a s márnicí v jihozápadním rohu, se dochovala řada cenných historických náhrobků, náhrobníků a epitafů.

  • Barokní náhrobek neznámého pochovaného z roku 1778 tvořený na zemi položenou pískovcovou deskou s vytesaným reliéfně vystupujícím křížem a obrácenou románskou hlavicí* z červeného pískovce z 12. století (pocházející z původního kostela), do které je vsazen bohatě zdobený kovaný kříž. Na čelní straně hlavice vy vytesán letopočet: 1778. Náhrobek je u vnější jižní zdi kostelní lodě.
  • Pískovcový náhrobek Františka Puchlera († 1809) tvořený dvojstupňovým soklem ukončeným profilovanou římsou, na které je podstavec s kovovým jetelovým křížem a pískovcovou deskou s reliéfem srdce, z něhož vyrůstá keltský kříž, a lebky se skříženými hnáty. Na desce je osmiřádkový nápis: ZDE ODPOCJWA WELEBNÝ KNEZ FRANTISSEK PUCHLER PO ČASECH KACÝRSTWA FARAZ SKRAMNICKÝ SEDMÝ A KANOVNJK W PETYNU UMR(el) ROKU 1809 W [---] MAGE WEKU 67. Náhrobek je u vnější jižní zdi kostelní lodě.
  • Pískovcový náhrobník Václava Zákory († 1835) tvořený podstavcem s reliéfem božího oka, na kterém stojí konkávně vyžlabený sokl s reliéfem dvou svícnů a kalichu s oplatkou, ukončený křížem. Do čelní strany soklu je vsazena oválná mramorová deska s nápisem: ZDE ODPOČJWÁ WELEBNÝ PÁN WÁCLAW ZÁKORA FARÁŘ SSKRAMNJCKÝ. KNJŽ(ecí) ARCÝB(iskupský) NOTÁŘ NAROZENÝ W ŘÍČANECH DNE 4. DUBNA 1760 USNUL W PÁNU DNE 16. MÁGE 1835. Náhrobek je u vnější jižní zdi kostelní lodě.
  • Epitaf Rozálie Sedláčkové († 11. 6. 1850) ze šedého mramoru, opatřený třemi křížky a nápisem v zahloubeném poli: ZDE V PÁNU ZESNULA ROZÁLIE SEDLÁČEK NAROZENA 18TÉHO LEDNA 1830 V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESI ZEMŘELA 11TÉHO ČERVNA 1850. VĚRNÁ SLUŽKA Z BOŽNĚ ŽILA CHRÁM PÁNĚ RÁDA OZDOBILA. PROTOŽ PANE DEJ JI MILOST SVAU AŤ TAM DĚDÍ SLÁVU TVAU. Epitaf je zasazený do vnější jihovýchodní stěny presbytáře.
  • Epitaf Anny Vavákové († 4. 10. 1850) z Tatců ze šedého mramoru, opatřený třemi křížky a nápisem v zahloubeném poli: ZDE S BOHEM ODPOČÍVÁ CTNÁ BOHABOJNÁ MATKA ANNA WAWAKOWA Z TATEC. V PRAVÉM KŘESŤANSKO KATOLICKÉM ŽIVOTĚ DOČKALA VĚKU SVÉHO 38 ROKŮ DNE 4HO RJINA 1850 V PÁNU SKONALA. DEIŽ JI BOŽE LEHKÉ ODPOČÍVÁNÍ ŠŤASTNÉ Z MRTVÝCH VSTÁNÍ A RADOSTNÉ V NEBI PŘEBÝVÁNÍ S KRISTEM PÁNEM AŽ NA VĚKY AMEN. Epitaf je zasazený do vnější jihovýchodní stěny presbytáře.
  • Hrobka rodiny Vavákových z Milčic, nad kterou je bronzový epitaf* významného českého kronikáře (písmáka) počátku 19. století a milčického rychtáře, Františka Jana Vaváka z roku 1908. V horní polovině desky je reliéfní postava píšícího muže a pod ní nápis: FRANT(išek)-JAN-VAVÁK RYCHTÁŘ V MILČICÍCH, ČESTNÝ OBČAN PLZEŇSKÝ 26. X. 1741 - 15. XI. 1816. MUŽ TEN RODEM MRAVEM PROSTÝ, SÁM SE VZDĚLAL V VĚDOMOSTI. VĚREN CÍRKVI, KRÁLI, VLASTI, MÍRNÝ V ŠTĚSTÍ, MUŽNÝ V STRASTI, CTNOSTEM UČIL V DĚSNÉ DOBĚ. SPISY, ZPĚVY UČÍ V HROBĚ. VĚNOVÁNO OBCÍ MILČICEMI 1908. Hrobka se nachází u východní stěně presbytáře.

Prohlášení za památku

Ohradní zeď hřbitova s brankou a márnicí byla spolu s areálem kostela Stětí sv. Jana Křtitele a fary zapsána 3. 5. 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17333/2-850.

Fotogalerie

Skramníky - hřbitov, ohradní zeď s bránou (2007)Skramníky - hřbitov, kovaný kříž z roku 1778 (2009)Skramníky - hřbitov, románská patka jako základna kříže náhrobku z roku 1778 (2009)Skramníky - hřbitov, náhrobek Františka Puchlera (2009)Skramníky - hřbitov, hrobka rodiny Vavákových (2009)Skramníky - hřbitov, epitaf Františka Jana Vaváka (2013)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 278, 299, 332, 359 a 360. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitov se rozkládá kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele.

GPS: 50°5'4.138"N, 14°57'33.328"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK