Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Škvorec, Archeologická naleziště

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

Severně od obce v ohybu Škvoreckého potoka bylo zachyceno keltské sídliště ze 4. – 1. stol. př. n. l., systematický archeologický průzkum zatím nebyl proveden.

2. Nálezy z pozdního středověku

V roce 1999 probíhal současně s výstavbou nových kabelových rozvodů záchranný archeologický výzkum v severozápadní části Masarykova náměstí, prováděný archeologem Městského muzea v Čelákovicích, Jaroslavem Špačkem. Bylo zdokumentováno větší množství archeologických objektů včetně kulturní vrstvy obsahující velký počet částí a zlomků komorových a nádobkových převážně pozdně gotických kachlů z druhé poloviny 15. až počátku 16. století. Jejich technologické znaky i reliéfní výzdoba jsou typické pro daný region.

Zdroj informací

Pavlík č, Špaček J: Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ, Archaeologia historica. Brno 2013.

Mapa

Poloha

GPS: 50°3'23.591"N, 14°44'15.508"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK