Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » socha sv. Prokopa

socha sv. Prokopa
**

Škvorec, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z let 1725-30 od Jana Jiřího Šlanzovského (ve starší literatuře se chybně uvádí, že pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna) postavená nákladem Marie Terezie Savojské a jejího manžela Tomáše Emanuela Savojsko-Carignanského. V roce 1795 byla socha upravena sochařem podepsaným „F. M." Socha byla restaurována v roce 2014.

Socha je umístěna na vysokém hranolovitém soklu s podstavcem, zakončeném širokou profilovanou římsou. Světec v mírně podživotní velikosti stojí na levé noze, pravá je pokrčena, oděn je do rozevlátého, bohatě zřaseného biskupského roucha. Pravou ruku s křížem má zdviženou, levou si přidržuje pluviál nad pokrčenou pravou nohou a zřetelně šroubovitě stočené tělo je nakloněno k drobné postavě přemoženého ďábla, který se krčí při pravé noze. Na přední straně soklu je zjednodušený alianční lichtenštejnsko (dělený zlatočervený srdeční štítek) - savojský (stříbrný kříž na červeném štítě) erb, obklopený drapérií a završený knížecí korunou.

Prohlášení za památku

Socha byla 31. 12. 1966 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 25909/2–2173.

Fotogalerie

Škvorec - socha sv. Prokopa (2016)Škvorec - socha sv. Prokopa, detail (2024)Škvorec - socha sv. Prokopa se zámkem (2024)Škvorec - socha sv. Prokopa, polodetail (2016)Škvorec - socha sv. Prokopa, detail (2024)Škvorec - socha sv. Prokopa, detail (2016)Škvorec - socha sv. Prokopa, zápis o opravě v roce 1795 (2024)Škvorec - socha sv. Prokopa, původní umístění (30. léta 20. století, archiv Jana Psoty)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Psota J. ml., Kyselová P., Bednář M., Jindřich J.: Drobné památky v Úvalech a okolí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 2009.

Mapa

Poloha

Socha stojí před starým zámkem, ale původně stávala (do roku 1961) o asi 70 metrů severněji při cestě k zámeckému rybníku. 

GPS: 50°2'44.754"N, 14°44'3.319"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK