Cesty a památky

Kolínsko » Štolmíř » fara

fara

Štolmíř, Fary

Fara je ve Štolmíři poprvé doložena k roku 1328, po husitských válkách byla spravována nekatolickými kněžími a po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 zdejší farnost zaniká. Budova fary pak byla vydrancována švédskými vojáky v roce 1639, v roce 1677 se vzpomíná, že pobořená fara je prázdná a v obci není farář. Současná stavba barokní fary pochází z roku 1754, postavená byla z nadace Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna a za podpory tuklatského faráře Františka Ignáce Pečeného, který prosadil obnovení samostatné farnosti. V roce 1757 byla fara vypleněna pruským vojskem, ale v zápětí byla opravena. Naposledy byla fara opravena v roce 1935, kdy získala současnou podobu.

Fara je dvoupatrová obdélná budova krytá valbovou střechou, se vstupem orientovaným k jihu. Pravoúhlé dveře jsou rámovány hladkým kameným ostěním z červeného pískovce, nad překladem formované do mírného oblouku. Okna v patře jsou rámována jednoduchými šambránami a okolo celé budovy obíhá profilovaná římsa.

Dnes slouží fara soukromým obytným účelům.

Prohlášení za památku

Fara ve Štolmíři není památkově chráněná.

Fotogalerie

Štolmíř - areál kostela a fary (2016)Štolmíř - fara od jihu (2016)Štolmíř - fara od jihu (2022)

Zdroj informací

Kurucová N.: Kostel sv. Havla v Štolmíři. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, str. 8 a 22. 2016.

Mapa

Poloha

Fara čp. 5 stojí v sousedství kostela.

GPS: 50°5'6.762"N, 14°50'35.844"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK