Cesty a památky

Kolínsko » Štolmíř » hřbitovní zeď s bránami

hřbitovní zeď s bránami
*

Štolmíř, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi

Hřbitovní zeď, obklopující areál kostela ze tří stran od obou nároží západního průčelí, vystavěl v roce 1723 stavitel Jan Kalhota z Plaňan.

Zeď ohraničuje původní hřbitov, na který se vstupuje dvojící symetricky umístěných bran od západu. Obě brány jsou stejné, mají pravoúhlý vstup s kamenným ostěním, který lemuje dvojice toskánských pilastrů, nesoucích segmentový, na koncích zvlněný fronton, prolomený mohutným lichoběžníkovým klenákem s datováním. Severní brána nese datování 1754, jižní 1935. Ostění tesal blíže nejmenovaný kameník, je profilované hladkým rovným zdvojeným rámcem. třetí branka, která vedla do farní zahrady je dnes zazděná.

Prohlášení za památku

Hřbitovní zeď je spolu s kostelem sv. Havla a zvonicí zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23286/2–862.

Fotogalerie

Štolmíř - průčelí kostela s bránami ve hřbitovní zdi (2016)Štolmíř - severní brána se zvonicí (2016)Štolmíř - hřbitovní zeď, severní brána (2016)

Zdroj informací

Podlaha A.: Posvátná místa království Českého, řada první: Arcidiecése pražská, díl I., Vikariáty: Českobrodský, Čemokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Kurucová N.: Kostel sv. Havla v Štolmíři. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, str. 21-22. 2016.

Mapa

Poloha

Zeď obíhá kolem kostela sv. Havla.

GPS: 50°5'6.995"N, 14°50'33.217"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK