Cesty a památky

Kolínsko » Svatý Mikuláš » Červený domek

Červený domek

Svatý Mikuláš, Ostatní stavby

Letohrádek (lusthaus) nechal postavit na hrázi zaniklého Svatoanenského rybníka (vysušen byl v roce 1775) majitel novodvorského panství hrabě Bernard Věžník z Věžník, poprvé je připomínán v gruntovní knize z roku 1703. V ní je také uvedeno, že pro pohodlný přístup k letohrádku nechal zřídit kanál (dnes nazývaný Stará Klejnárka nebo Kačinský potok, ústící za Mladým Hlízovem do Klejnarky) s přístavištěm pro lodičky. Po roce 1791 nechal letohrádek přestavět Jan Rudolf Chotek, za něhož byl v okolí vysazen lesík až k říčce Klejnárce. Hraběcí rodina zde pobývala při odpočinku během výletní plavby. V roce 1824 byl letohrádek přeměněn na hájovnu, ale když byl v roce 1850 vykácen okolní les a změněn na pole, ztratil i tuto funkci a byl adaptován na obytný dům. V roce 1866 zde krátce pobýval po bitvě u Hradce Králové pruský korunní princ Bedřich Vilém. Poslední oprava domu provedl v roce 1972 malíř Vlastimil Beneš.

Název domu byl odvozen od sytě červené barvy, která pokrývá jeho vnější stěny. Jedná se o zděnou stavbu obdélného půdorysu s jižní patrovou a severní přízemní částí, opatřený hrubou omítkou s cihlově červeným a světležlutým nátěrem. Je členěna soklem, profilovanou kordonovou římsou a zkosenou korunní římsou. Severní přízemní část stavby je ze západní strany o dvou osách s obdélnými okny s naznačeným orámováním (světle žlutým nátěrem). Východní průčelí přízemní části je trojosé s okny rámovanými plochou šambránou a osazenými ozdobnou mříží a osazené vstupním pravoúhlým portálem s ušima a klenákem, na kterém je uvedeno číslo popisné (Nro 120). V horní části portálu kolem klenáku jsou dva dvouřádkové nápisy o postavení a opravě domu: BERNARD VS.COMES.WIESCHNIK / AVP.MDCCIII.FI­ERI.IVSSIT. (vlevo) a VL.BENEŠ.CVM.VXO­RE.SVAE. / VP.MCMLXXII.I­II.RENOVARI.CVRA­BANT (vpravo). Jižní patrová část je jednoosá, nad zkosenou korunní římsou se zvedá mansardová střecha.

Prohlášení za památku

Červený domek s kolnou a ohradní zdí byl 20. 11. 1987 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30566/2–3518.

Fotogalerie

Kačina - Červený domek, pohled od jihu (2010)Kačina - Červený domek (2006)Kačina - Červený domek, detail nápisu na portálu (2006)Kačina - Červený domek před opravou (1972)Kačina - Červený domek po opravě (1972)

Zdroj informací

Ledr. J.: Děje panství a města Nových Dvorů. Kutná Hora 1884.

Mapa

Poloha

Červený domek čp. 120 leží při silnici z Nových Dvorů do Svaté Kateřiny v katastrálním území Nové Dvory (obec je mimo encyklopedii Cesty a památky), do encyklopedie byl zařazen pro svou příslušnost k zámku Kačina.

GPS: 49°59'9.870"N, 15°19'11.900"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK