Cesty a památky

Kolínsko » Svatý Mikuláš » zámek Kačina

zámek Kačina
****

Svatý Mikuláš, Muzea a galerie, Zámky, Zámky dochované

Národní kulturní památka.

Zámek si nechal postavit Jan Rudolf Chotek, tehdejší prezident gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého, podle projektu saského architekta Františka Kristiána Schurichta pod vedením význačných pražských stavitelů Jiřího Fischera a Jana Filipa Jöndla. Stavba v čistém empírovém slohu byla zahájena v roce 1802 a dokončena byla v roce 1822. Při stavbě se kladl hlavní důraz na reprezentační vzhled, kterému bylo podřízeno všechno ostatní. Středem zámecké dispozice se stala jednopatrová budova se středním vstupním portikem obráceným k východu, jehož jónské sloupy spojují obě podlaží budovy a nesou tympanon se sochařskou výzdobou, kterou podle návrhu J. Berglera vypracovali A. Schrott a V. Práchner. Pod římsou je latinský nápis, na kterém je napsáno: JAN RUDOLF HRABĚ CHOTEK SOBĚ, PŘÁTELŮM A POTOMKŮM 1802 – 22. Reliéfy představují alegorie zemědělství, lovu a flóry. Jádrem této ústřední budovy je vstupní kruhový sál, osvětlený oknem v kupoli, ke kterému se pojí další reprezentační místnosti jako taneční sál, jídelna a přijímací salóny. Na segmentovitém půdorysu přiléhají k hlavní budově přízemní boční křídla, zdobená směrem do čestného dvora sloupovou kolonádou. Z této kolonády byl vstup do místností sloužících jako byty služebnictva a pokoje pro hosty. Boční křídla jsou ukončena pavilóny: severním, ve kterém vzniklo divadlo a nikdy nedokončená kaple a jižním, ve kterém byla umístěna bohatá Chotkovská knihovna obsahující 40 000 svazků. V zámku je celkem 125 místností.

Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zdejší větev Chotků vymřela a velkostatek se zámkem zdědil synovec posledního majitele Quido Thun Hohenstein. Ten svůj majetek předlužil, byl proto na něj uvalen konkurs a za druhé světové války byl v nucené dražbě prodán Hitlerjugend. V roce 1945 byl zámek i velkostatek znárodněn a roku 1950 byl dán k disposici Národnímu zemědělskému muzeu, v jehož majetku je jako detašované pracoviště Muzeum českého venkova dodnes.

Muzeum v zámku zřídilo výhradně  zemědělské a potravinářské expozice, které zde byly až do roku 1995. V rámci nově budované koncepce muze byla pro expozice na zámku zvolena prezentace života jednotlivých společenských vrstev na venkově, tedy i šlechty. Proto byla v roce 1997 otevřena zcela nová expozice přibližující dějiny rodu Chotků, zejména generací svázaných s Kačinou, zpřístupněna unikátní knihovna, zámecké divadlo i nedostavěná zámecká kaple. V letech 2006–07 byla provedena obnova konírny, nacházející se ve sklepích zámku a v roce 2007 byly restaurovány původní malířské výzdoby pokojů v prvním patře.

Zámek Kačina je klasickou ukázkovou empírové architektury v její nejčistší podobě a spoučasně se jedná o nejvýznamnější empírový zámek v České republice.

V současné době si mohou návštěvníci zámku vybrat z několika prohlídkových okruhů:

1. okruh - Hospodářské zázemí zámku (kuchyně, prádelna, ledárna, sklepy, žehlírna, spíž, pokoje pro služebnictvo) s historií zemědělství, potravinářství, kovo a dřevo zpracujících řemesel, venkovské stavitelství a expozice Český a moravský venkov v proměnách staletí.

Základní vstupné 100 Kč, snížené vstupné 70 Kč, děti do 6 let 25 Kč, rodinné vstupné 250 Kč.

2. okruh - Zámecké interiéry s expozicí o životním stylu šlechty v 19. a 20. století, životě Chotků na zámku a panství Nové Dvory, vývoj vrchnostenské správy a hospodářského řízení Chotkovských velkostatků.

Základní vstupné 100 Kč, snížené vstupné 70 Kč, děti do 6 let 25 Kč, rodinné vstupné 250 Kč.

3. okruh - Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, skleník s oranžerií a galerie s expozicí venkov ve výtvarném umění.

Základní vstupné 100 Kč, snížené vstupné 70 Kč, děti do 6 let 25 Kč, rodinné vstupné 250 Kč.

4. okruh - Za strašidlem Rudlou na zámek Kačina je netradiční interaktivní prohlídka pro děti a dospělé v rámci projektu "Otevřete 13. komnatu".

Základní vstupné 130 Kč, snížené vstupné 80 Kč, děti do 6 let 25 Kč, rodinné vstupné 340 Kč.

5. okruh - Babiččiny kočárky, hračky a panenky.

Základní vstupné 90 Kč, snížené vstupné 60 Kč, děti do 6 let 25 Kč, rodinné vstupné 220 Kč.

Prohlášení za památku

Zámek byl 3. května 1958 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 46551/2–1096, nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. března 2001 byl prohlášen za Národní kulturní památku.

Fotogalerie

Kačina - zámek, pohled od východu (2016)Kačina - zámek, pohled z dronu od severovýchodu (2017)Kačina - zámek, pohled z dronu od jihovýchodu (2017)Kačina - zámek, pohled od jihu (2016)Kačina - zámek, hlavní východní průčelí (2016)Kačina - zámek, celkový pohled z parku od jihu (2016)Kačina - zámek, celkový pohled z parku od severu (2016)Kačina - zámek, vstupní portikus od východu (2016)Kačina - zámek, severní kolonáda (2016)Kačina - zámek, průhled vstupním portikem na severní kolonádu (2017)Kačina - zámek, severní kolonáda s pavilonem divadla  a kaple (2017)Kačina - zámek, jižní pavilon knihovny (2016)Kačina - zámek, východní průčelí jižního pavilonu knihovny (2016)Kačina - zámek, empírové okno na jižním pavilonu knihovny (2016)Kačina - zámek, sevrní pavilon divadla a kaple (2016)Kačina - zámek, východní průčelí severního pavilonu divadla a kaple (2016)Kačina - zámek, vstupní portikus od severu (2016)Kačina - zámek, štuková výzdoba východního tympanonu (2016)Kačina - zámek, zahradní průčelí (2017)Kačina - zámek, pohled na zahradní průčelí od jihu (2009)Kačina - zámek, zahradní portikus (2006)Kačina - zámek, štuková výzdoba jižního tympanonu (2009)Kačina - zámek, zadní stěna severních arkád (2006)Kačina - zámek, vstupní sál zvaný Rotnda (2017)Kačina - zámek, vstupní haly Rotunda (2009)Kačina - zámek, schodiště do patra (2017)Kačina - zámek, chodba 1. patra (2009)Kačina - zámek, salón (2009)Kačina - zámek, kamna v salónu (2017)Kačina - záme, interiér (2009)Kačina - zámek, Kulečníkový sál (2017)Kačina - zámek, Kulečníkový sál (2017)Kačina - zámek, dětský pokoj (2017)Kačina - zámek, salon (2009)Kačina - zámek, interiér (2017)Kačina - zámek, taneční sál (2009)Kačina - zámek, jídelna (2009)Kačina - zámek, jídelna, detail (2017)Kačina - zámek, empírová výmalba (2017)Kačina - zámek, vstup do knihovny (2017)Kačina - zámek, hlavní sál knihovny (2017)Kačina - zámek, kopule knihovny (2009)Kačina - zámek, průhled z hlavního sálu knihovny do východní části (2017)Kačina - zámek, knihovna váza (2017)Kačina - zámek, knihovna, detail výzdoby vázy (2017)Kačina - zámek, knihovna (2017)Kačina - zámek, sbírky knihovny (2017)Kačina - zámek, zámecká lékárna (2017)Kačina - zámek, zámecké divadlo, jeviště (2009)Kačina - zámek, zámecké divadlo, hlediště (2009)Kačina - zámek, nedostavěná zámecká kaple (2017)Kačina - zámek, zámecké sklepy (2017)Kačina - zámek, zámecká kuchyně, kamna (2017)Kačina - zámek, zámecká kuchyně (2017)Kačina - zámek, zámecká prádelna (2017)Kačina - zámek, zámecká konírna (2017)Kačina - zámek, zámecká konírna, kůň Gradivo (2017)kačina - zámek, výstup k konírny do parku (2017)Kačina - zámek, projížďky na koních (2017)Kačina - zámek, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Odkaz

www.kacina.cz

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zámek Kačina čp. 51 leží na mírném návrší na kraji parku při hlavní silnici Kutná Hora – Přelouč.

GPS: 49°58'54.470"N, 15°20'45.560"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK