Cesty a památky

Kolínsko » Tismice » socha Panny Marie Tismické

socha Panny Marie Tismické
*

Tismice, Sochy a sousoší

Barokní socha Panny Marie Tismické z červeného pískovce z let 1767-75.

Skica sochy je zachycena na rubu plánů přestavby kostela z 21. ledna 1767, kdy tvořila součást barokních ambitů ve tvaru podkovy lemujících barokní bránu po vnitřním obvodu dnešní hřbitovní zdi (ambity byly zbourány roku 1819 Františkem Dražilem z Kostelce nad Černými lesy). V roce 2008 byla silně poškozená socha (chybějící hlava Panny Marie a zcela chybějící postava Ježíška s jablíčkem) sejmuta a předána akad. sochaři Mgr. Alexandru Kozlovovi k posouzení možné opravy. Kvůli vysokému stupni poškození nebylo možno torzo sochy rekonstruovat, ale s využitím starších fotografií vytvořil Alexandr Kozlov kopii sochy. Náklady na její zhotovení dosáhly 470 000 Kč. Obnovenou sochu požehnal 15. srpna 2014 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.

Torzo originálu sochy bylo umístěno do kostela Nanebevzetí Panny Marie a umístena v  podkruchtí v sousedství renesančních náhrobníků.

Prohlášení za památku

Brána se socou Panny Marie Tismické byla spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie zapsána v roce 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30313/ 2–863.

Fotogalerie

Tismice - socha Panny marie Tismické (2019)Tismice - socha Panny Marie Tismické (15. 8. 2014)Tismice - kompozice brány kostela se sochou Panny Marie Tismické a sousoší sv. Jana Nepomuckého (2014)Tismice - kostelní brána (2014)Tismice - torzo sochy Panny Marie Tismické, originál před sejmutím (2008)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Mapa

Poloha

Socha je umístěna nad klenutím vstupní brány (bývalé hřbitovní) do areálu kostela.

GPS: 50°3'20.790"N, 14°49'17.710"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK