Cesty a památky

Kolínsko » Tismice » tvrz (zaniklá)

tvrz (zaniklá)

Tismice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Není známo, kdy vznikla v sousedství kostela tvrz, zřejmě ji vystavěl Mikeš Vrbík z Tismic, který Tismice získal v roce 1385. O něm se prameny zmiňují, že se v letech 1396-99 zúčastnil jako stoupenec krále Václava IV. bojů proti panské jednotě. První písemná zmínka o tvrzi však pochází z roku 1504, kdy byla zapsána do Zemských desk. V popisu je uvedeno, že tvrz byla přístupná po dřevěném mostě. V roce 1512 prodali Vrbkové Tismice městu Český Brod, jemuž patřily až do roku 1623, kdy je kníže Karel z Lichtenštejna připojil k černokosteleckému panství. Podle popisu z této doby již byla tvrz pustá, v roce 1677 již zcela zřícená. Od tohoto data se tvrz v historických pramenech nevzpomíná.

Na místě tvrze dnes stojí škola, kolem které jsou zbytky valů a druhotně použitého zdiva. Na jižní stěně kostela Nanebevzetí Panny Marie je znak Vrbíků z Tismic nad později prolomeným gotickým vchodem.

Prohlášení za památku

Místo bývalé tvrze není památkově chráněno.

Fotogalerie

Tismice - znak Vrbíků z Tismic na kostele /2019)Tismice - zbytky zdiva z původní tvrze za kostelem (2006)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VI díl Východní Čechy. Nakladatelství Svoboda, Praha 1989.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala za dnešním kostelem na jihovýchodním okraji obce.

GPS: 50°3'21.344"N, 14°49'21.253"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK