Cesty a památky

Kolínsko » Toušice » kamenný most

kamenný most
*

Toušice, Industriál, Mosty

Barokní kamenný most z 2. pol. 17. století nebo z doby kolem roku 1700, zakreslen je na mapě prvního (josefského) vojenského mapování z 60. až 80. let 18. století. Most se dochoval bez novodobých úprav, jedná se proto o hodnotnou technickou stavbu a jeden z nejcennějších objektů tohoto typu v regionu.

Most má pět oblouků a jeho pilíře jsou založeny přímo na skalním prahu, na návodní straně jsou opatřeny břity, sloužícími jako ledolamy. Postaven je z místní ruly a není vyloučeno, že na jeho stavbu byl použit i stavební materiál pocházející z opuštěné tvrze, která je v jeho těsné blízkosti

Most je postaven přes Vavřinecký potok (Kouřimku/Výrovku) na dnes již zaniklé cestě ze Zásmuk do Toušic a Kouřimi okolo Toušického mlýna. Dnes již po něm nevede funkční cesta a je tak důležitým svědkem toho, že trasy historických cest často vedly jinudy, než v současnosti.

Prohlášení za památku

Kamenný most byl 23. listopadu 1987 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 45927/2–3464.

Fotogalerie

Toušice - kamenný most (2021)Toušice - kamenný most na Toušickými prahy (2021)Toušice - kamenný most na Toušickými prahy (2021)Toušice - kamenný most od jihovýchodu (2021)Toušice - kamenný most od jihu v zimě (2009)Toušice - kamenný most od jihozápadu v zimě (2009)Toušice - kamenný most, mostovka od západu (2009)Toušice - nákres mostu a zbytků tvrze

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Most stojí jižně od vsi proti proudu Vavřineckého potoka (Kouřimky/Výrovky) v místě zvaném „Toušické prahy“. Okolo vede žlutá turistická trasa KČT č. 6082 Toušice - Zásmuky (nám).

GPS: 49°59'5.940"N, 15°0'37.090"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK