Cesty a památky

Kolínsko » Toušice » tvrz

tvrz

Toušice, Tvrze, Tvrze zaniklé

Podle Augusta Sedláčka existovala v Toušicích tvrz již ve 14. století, neboť v roce 1390 ji prodal jakýsi Vachek z Toušic. V první polovině 15. století patřila ves Janu Kabátovi a Mikuláši Trmalovi, který je považován za zakladatele rodu Trmalů z Toušic, ale o tvrzi se v písemných pramenech nehovoří. V roce 1447 se vzpomíná Jan Trmal z Toušic, jehož syn Bohuslav Trmal v roce 1519 prodal tvrz a dvůr městu Kouřim, čímž je existence tvrze poprvé písemně doložena. Kouřimští měšťané ale neměli pro zdejší panské sídlo využití, proto tvrz chátrala a jako pustá je popisována i při konfiskaci kouřimského majetku králem Ferdinandem I. roku 1547. Konfiskát získal Mikuláš z Granova, který Toušice prodal v roce 1554 Jiřímu Hostačovskému z Petrovic, který tvrz opravil a usadil se na ní. Když ale toušické zboží koupil v roce 1582 Zdislav Říčanský z Říčan a připojil hoj ke svému zásmuckému panství, byla tvrz definitivně ponechána svému osudu. Její zbytky byly proto záhy rozebrány obyvateli obce na stavební materiál a k zásadnímu narušení tvrziště (celá jižní část) pak došlo při odlámání skály a stavbě sousedního kamenného mostu. Při pokusech o nalezení archeologického materiálu v rámci průzkumu v květnu roku 2003 se bohužel nepodařilo nalézt žádnou keramiku ani jiný archeologický materiál, který by mohl usnadnit datování vzniku tvrze.

Tvrz byla vybudována na ostrožně, vzniklé vylámáním hlubokého příkopu ve skalním podloží. Pouze na západní straně strmý skalnatý svah prudce spadá k potoku, jehož přepažením se ostrožna mohla stát ostrovem. Na vlastním protáhlém tvrzišti o rozměrech asi 18×4 metry se dodnes dochoval pouze dlouhý vnější líc zdi, nejlépe viditelný na severovýchodní straně, další zbytky zástavby na vnitřní ploše tvrziště ale již patrné nejsou. Vzhledem k malým rozměrům staveniště a podobností s jinými soudobými zemanskými sídly lze předpokládat, že tvrz tvořila jediná stavba, snad palácového typu. Na vnitřní straně severovýchodního nároží příkopu se zachoval zalomený roh nasucho kladeného zdiva kontreskarpové zdi. Patrná je i stopa po přepažovací hrázi na severní straně. Velmi zajímavé je i samotné umístění tvrze a to mimo střed obce.

Tvrziště se dodnes podle místní tradice nazývá „Trmalova tvrz“.

Fotogalerie

Toušice - Trmalova tvrz, pahorek tvrziště od severu (2021)Toušice - Trmalova tvrz, příkop vylámaný na východní straně tvrziště, pohled od severu (2021)Toušice - Trmalova tvrz, příkop vylámaný na východní straně tvrziště, pohled od jihu (2021)Toušice - tvrz, celkový pohled na tvrziště od jihu (2009)Toušice - tvrz, východní strana tvrziště se zbytky zdiva (2009)Toušice - tvrz, zbytek zdiva v severovýchodní části tvrziště (2021)Toušice - tvrz, zbytek kontreskarpové zdi na vnitřní straně příkopu (12. 10. 2013)Toušice - tvrz, nákres tvrziště a barokního mostu

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Durdík T. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl S - Ž, str. 852-853. Vydalo ARGO 2005.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Tvrziště se nachází na pravém břehu Vavřineckého potoka (Kouřimky/Výrovky) jižně od vsi v sousedství kamenného mostu. Okolo vede žlutě značená turistická trasa KČT č. 6082 Zásmuky (nám.) – Toušice.

GPS: 49°59'6.870"N, 15°0'35.780"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK