Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » ohradní zeď hřbitova s bránou a márnicí

ohradní zeď hřbitova s bránou a márnicí
*

Třebovle, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi

Ohradní zeď bývalého hřbitova je postavena z lomového zdiva a tarasovitě zpevňuje uměle navýšenou ostrožnu, což poukazuje na původní obranný charakter kostela sv. Bartoloměje. Zeď je vystavěna do kruhového tvaru a je vysoká od 5,5 do 8 metrů. V průběhu staletí byla postupně zpevňována nepravidelně rozmístěnými opěrnými pilíři. V místech bývalého příkopu na západní straně dnes vede místní komunikace, z které je areál přístupný mohutnou zděnou barokní bránou z 2. poloviny 17. století. V 19, století byl do brány vložen pseudorománský kamenný portál a brtána byla ukončena pseudogotickými křídly a hranolovým nástavcem, ukončeným kovaným křížem. V bráně je kovaná mříž z 19. století. Ohradní zeď hřbitova s bránou byla zrekonstruována v letech 2010-15.

V prostoru bývalého hřbitova se dodnes dochovaly pouze:

  • Mezi bránou a zvonicí (původně před západním průčelím kostela) empírový náhrobek majitele panství Hlaváčova Lhota Václava Antonína Milnera († 16. 9. 1841) od pražského sochaře Františka Neusara. Na čelní stěně je vytesán kříž s kotvou a zřasenou prohnutou roužkou, v horní polovině je nápisová deska s německým nápisem: DEM ANDENKEN DES ALS MENSCH GATTE UN VATER GLEICH WURDIG UND GEACHTETEN GUTSHERNN WENZL ANTON MILNER ZU LHOTA AM 16. SEPTEMBER 1841 IM 54. LEBENSJAHRE VERSTORBEN. DEINE ASCHE WELLEN WIR STETS EHREN UNVERGESSLICH WIRD UNS DEINE LIEBE SEIN UND MIT WEHMUTS VOLLEN DANKES ZAHREN SETZENWIR DIR DIESEN EHRENSTEIN GATTIN KINDER.
  • Mezi bránou a zvonicí (původně před západním průčelím kostela) empírový náhrobek Anny Milnerové, rozené Dörflové († 17. 8. 1854) od pražského sochaře Františka Neusara.
  • Na západní straně areálu hřbitova je litinový křížek zasazený do pískovcové patky z červeného pískovce, z 19. století.

K východní stěně zvonice přiléhá barokní márnice z poloviny 19. století, zrekonstruovaná do původní podoby v letech 2016-17.

Prohlášení za památku

Bývalý hřbitov s ohradní zdí, bránou a márnicí byl s celým areálem kostela sv. Bartoloměje zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34480/2–864.

Fotogalerie

Třebovle - ohradní zeď hřbitova (2013)Třebovle - brána hřbitova (2014)Třebovle - hřbitov u kostela sv. Bartoloměje, márnice (2019)Třebovle - hřbitov u kostela, náhrobky Milnerových (2019)Třebovle - hřbitov u kostela, křížek (2019)Třebovle - márnice před rekonstrukcí (2014)Třebovle - brána během rekonstrukce (2010)

Mapa

Poloha

Bývalý hřbitov se rozkládá okolo kostela sv. Bartoloměje v centru obce.

GPS: 50°1'39.597"N, 14°57'43.197"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK