Cesty a památky

Kolínsko » Tuklaty » pilíř se sochou Panny Marie Immaculaty

pilíř se sochou Panny Marie Immaculaty
*

Tuklaty, Sochy a sousoší

Barokní pilíř se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) s Ježíškem z roku 1717 od Jana Jiřího Šlanzovského, kterou nechal vlastním nákladem postavit farář Václav Pečený. Sousoší bylo opraveno v roce 1874 nákladem statkáře Václava Hamtáka z Limuz a následně pak byla socha v roce 1897 opravena a pozlacena u příležitosti primiční slavnosti (konané 18. července) nově vysvěceného kněze Václava Pokorného, syna zdejšího řídícího učitele. Kompletní restauraci památky a doplnění chybějících částí provedl v roce 2012 sochař Martin Kulhánek.

Celková výška díla činí 655 cm, socha Panny Marie je obličejem otočená k severu, zhotoveno bylo z místního hrubozrnného pískovce (lomy v okolí obcí Nehvizdy a Houroušany).

Na cihlové podestě, zpevněné cementovou omítkou, k níž vedou schodišťové stupně spojené kovovými kramlemi, je umístěn vysoký odstupňovaný sokl, ukončený výrazně předsazenou profilovanou římsou, pod kterou je na čelní (severní) straně kovový držák na lucernu. Na čelní straně podstavce je v ozdobném rámu latinský nápis, po jehož stranách jsou iniciály objednatele díla vlevo: P(ATER) W(ENCESLAVS) P(ECZENY) i jeho autora vpravo I(OHANN) G(EORG) S(CHLANSOWSKY) a v dolní části votivní nápis s chronogramem (1717): HONORI MAGNI PARAE ET VENERATIONI VOTA PIE DEVOLV TVS EXSOLVI OBLATA SIS IGITVR VIRGIO SERVIENTI GRATA (Ku poctě velkého zápasu, jenž byl díky pevné víře v Pannu (Marii) ukončen, děkují její služebníci). Na opačné straně (jižní) podstavce je v ozdobném rámu namalován český nápis: SOCHA OPRAVENA NÁKLADEM VÁCLAVA HAMTÁKA A MANŽELKY JEHO Z LIMUZ 1874.

Na římse soklu je umístěn sloupový podstavec se stlačeným dříkem, který je ve střední části zdoben výrazným shlukem oblaků s hlavičkami andělů. Ukončen je jednoduchou římsou, na kterou dosedá zeměkouli, nesoucí vlastní sochu Panny Marie, která se vyznačuje pro Šlanzovského typickými, plnými tělesnými tvary. Panna Maria se lehce naklání, aby lépe viděla k patě podstavce, a zároveň v náručí pozdvihuje malého Ježíška, který drží v rukou křížek (kterým žehná přihlížejícímu). Poslední průzkumy však naznačují, že Ježíšek s největší pravděpodobností původně bodal prodlouženým břevnem kříže (dnes drží pouze jeho část) hada, který obtáčí zeměkouli u nohou jeho matky. Zdánlivě jednoduše formovaný pohyb, úsporná gesta a obličejové výrazy obou figur jsou spolu s symbolickým vyjádřením vykupitelského díla Ježíše Krista, zobrazeného zatím jako malého chlapce, zápasícího s hadem, až rafinovaně působivé.

Prohlášení za památku

Dílo je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41664/2–869.

Fotogalerie

Tuklaty - socha Panny Marie Immaculaty, celek od západu (2016)Tuklaty - socha Panny Marie Immaculaty, detail (2016)Tuklaty - socha Panny Marie Immaculaty, nápis na severní straně soklu (2010)

Zdroj informací

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Psota J. ml., Kyselová P., Bednář M., Jindřich J.: Drobné památky v Úvalech a okolí. Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 2009.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 372 - 378. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Socha stojí na hraně terasy před budovou bývalé fary čp. 19 v ulici Na Valech.

GPS: 50°5'7.440"N, 14°46'7.970"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK