Cesty a památky

Kolínsko » Týnec nad Labem » dům čp. 2

dům čp. 2
*

Týnec nad Labem, Městské domy, Město Týnec nad Labem

Panský dům tak zvaný „Velký dům“ z roku 1584, kdy byl v majetku Pernštejnů, kteří již nevyužívali k pobytu v Týnci tvrz. V roce 1719 koupil od Chrystopha Hille dům Antonín František Loyg de Netky, který podstoupil přestavbu do dnešní podoby. Jeho syn František Loyg de Netky se svojí chotí Dorotheou ze Solfen měli dcery Annu, provdanou za hofmistra poděbradského panství pána von Stroh, a Josefínu, která se v roce 1768 provdala za barona Benedikta Michaela Melase. Za jejich pobytu byl dům kolem roku 1800 přestavěn do dnešní podoby, vzniklo především loubí do náměstí a klenby všech místností. Dne 18. srpna 1896 se v domě narodil hudební pedagog, skladatel a spisovatel Josef Beran, a 14. června 1908 se zde narodil i jeho mladší bratr Václav Beran, který se taktéž věnoval hudbě. Dům po roce 2000 začal chátrat, od roku 2015 probíhá jeho postupná rekonstrukce v rámci nového komerčního a obytného využití.

Patrový dům na členitém půdoryse vznikl spojením dvou domů, završený valbovou střechou. Západní průčelí orientované do náměstí má dvě části, což odpovídá stavebnímu vývoji domu - jižní část průčelí předstupuje podloubím a její nároží jsou zdůrazněna mohutnými opěráky, severní část se v přízemí otevírá segmentově zaklenutým průjezdem. Obě části západního průčelí mají v patře po čtyřech oknech . Okna jsou rámovaná jednoduchou šambránou pravděpodobně z počátku 20. stol. Fasáda, členěná lizénovými rámci a kordonovou a korunní římsou, získala při poslední opravě poměrně hrubou, zjednodušenou podobu.

V interiéru se nacházejí plackové a valené klenby s výsečemi, v 1. patře se dochoval sál se zazděným krbem, falešnými zrcadlovými okny a zajímavou nástěnnou malbou 1805 od Adalberta Schlechty, na které jsou uvedeny tehdejší ceny obilí. Zbytky výmalby z doby po roce 1800 se dochovaly pod vrstvou omítek i v dalších místnostech, ze stejné doby pochází i schodiště do patra domu a několik původních výplňových dveří a oken. Krov je hambalkový, podpíraný stojatou stolicí.

Prohlášení za památku

Dům je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 23991/2–3128.

Fotogalerie

Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \Týnec nad Labem - měšťanský dům čp. 2 tzv. \

Mapa

Poloha

Dům čp. 2, stojí na východní straně Masarykova náměstí.

GPS: 50°2'31.580"N, 15°21'30.260"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK